Połączenie BricsCAD®BIM i CADWorx przy projektach instalacji - VectorCAD
Al. Jerozolimskie 184B, 02-486 Warszawa

Połączenie BricsCAD®BIM i CADWorx przy projektach instalacji

Połączenie BricsCAD®BIM i CADWorx przy projektach instalacji

Czwarta korporacja badawczo-projektowa CNNC wybiera BricsCAD BIM i CADWorx do projektowania instalacji.

Najobszerniejsza jednostka badawczo-projektowa CNNC, zwana Czwartą Korporacją Badawczo-Projektową, jest pierwszą i największą jednostką projektową metalurgiczną założoną przez Nowe Chiny. Obejmuje Zakład Farmaceutyczno-Chemiczny Instytutu Badań i Wzornictwa, który zajmuje się całym łańcuchem przemysłowym projektów farmaceutycznych i chemicznych. Projekty złożonych rurociągów 3D tworzone są na BricsCAD BIM wraz z CADWorx.

Pan KANG Jia pełni rolę kierownika projektów 3D, którego celem jest koordynacja międzybranżowa. „Nasz zakres działalności obejmuje doradztwo techniczne, tworzenie projektów, zarządzanie procesami i rozwój technologii. Jesteśmy jednym z czterech państwowych instytutów projektowych w przemyśle farmaceutycznym i chemicznym, których projekty obejmują 31 prowincji, miast i regionów autonomicznych. Projekty farmaceutyczne i chemiczne obejmują różne specjalności, w szczególności złożone projekty rurociągów. BIM i Plant muszą być dobrze zintegrowane. BricsCAD jest w pełni kompatybilny z CADWorx i spełnia nasze potrzeby projektowe. ”

Koordynacja międzybranżowa

Współpraca wielobranżowa jest istotnym aspektem projektów medycznych. Wydział Farmaceutyczno-Chemicznego Instytutu Badań i Projektowania stwierdził, że poprzednie oprogramowanie BIM nie było kompatybilne z niezbędnymi rozwiązaniami Plant. Jia wyjaśnił: „Kiedy używaliśmy innego oprogramowania BIM, stwierdziliśmy, że jego zgodność z oprogramowaniem Plant nie spełnia naszych potrzeb projektowych. Bariery między różnymi programami spowodowały trudności w profesjonalnej współpracy, a obciążenie pracą po zakończeniu projektowania znacznie wzrosło”.

Czwarta Korporacja Badań i Inżynierii Projektowania z CNNC przeszła na BricsCAD, ponieważ pozwoliło im to zintegrować wszystkie projekty 3D na jednej platformie. „Wielodyscyplinarna kompatybilność BricsCAD to zaleta, która przyciąga mnie najbardziej” – dodał Jia. „Rozwiązuje nasze długotrwałe problemy, a dodatkowo działa szybko, integruje projektowanie 2D i 3D, zapewnia dobrą kompatybilność, wieczyste licencje i światowej klasy wsparcie techniczne.”

Wykorzystanie BricsCAD BIM z CADWorx

Zespół projektowy korzysta z BricsCAD BIM w połączeniu z CADWorx, oprogramowaniem firmy Hexagon, które oferuje narzędzia do zaawansowanego projektowania instalacji. Jia wyjaśnił: „BricsCAD umożliwia multidyscyplinarne, wspólne projektowanie rurociągów, architektury, konstrukcji, HVAC, elektryczności i odprowadzania wody. Integruje również moduł CADWorx, aby uzupełnić proces modelowania rurociągów. BricsCAD realizuje wydajną integrację BIM i Plant. Ta zaleta dobrze zaspokaja potrzeby przemysłu farmaceutycznego i chemicznego oraz rekompensuje wakat w branży”.

Jia rzuca światło na projekt, który właśnie ukończyli dla dużej krajowej grupy farmaceutycznej: „Użyliśmy BricsCAD w projekcie farmaceutycznym i chemicznym. Właściciel miał wysokie wymagania co do okresu budowy i jakości projektu 3D. Zastosowanie BricsCAD poprawiło szybkość wspólnej pracy nad projektem i spełniło wymagania klientów dotyczące ustalonego harmonogramu. Ta efektywna współpraca poprawiła również jakość projektu i zmniejszyła obciążenie pracą na późniejszym etapie projektowania”.

„Jestem bardzo wdzięczny zespołowi technicznemu Hexagon PPM China za zapewnienie wsparcia technicznego w zakresie korzystania z BricsCAD” – podsumował Jia. „BricsCAD rozwiązał nasze problemy w projektowaniu 3D w przemyśle farmaceutycznym i chemicznym. Jestem przekonany, że nasz zespół może wykonać teraz więcej projektów i złożonych zadań projektowych za pomocą BricsCAD.”

Obraz3
Obraz4