Al. Jerozolimskie 184B, 02-486 Warszawa

Co nowego w BricsCAD® Lite V21?

Obraz1

Co nowego w BricsCAD® Lite V21?

27 października 2020, podczas Bricsys® Digital Summit, Bricsys® wypuścił BricsCAD® V21, dostępny na pięciu różnych poziomach licencji: BricsCAD® Lite, BricsCAD® Pro, BricsCAD® Mechanical, BricsCAD® BIM i BricsCAD® Ultimate. W nadchodzących tygodniach, na blogu Vector Software będziemy sprawdzać wszystkie nowe funkcje. W tym poście przyjrzyjmy się nowym narzędziom BricsCAD® Lite V21 (wcześniej BricsCAD® Classic).

Dla niecierpliwych 😉

Nowe funkcje BricsCAD® Lite V21 (w skrócie, ale nie wszystkie):

Bloki parametryczne z automatyczną parametryzacją, stanami widoczności i szykami; nowe polecenia: COMBINETEXT, OPTIMIZE, SIMPLIFY i MOVEGUIDED; a także: ulepszona geometria siatki, podgląd obrazów w czasie rzeczywistym, optymalizacja wydajności, automatyczne mapowanie struktury warstw i eksport do formatów .dgn, .prc i 3D PDF.

Bloki

Obraz2

Bloki parametryczne: alternatywa Bricsys® dla bloków dynamicznych.

Bloki parametryczne

W BricsCAD® Lite V21, Bricsys® zaprojektował lepszą alternatywę dla bloków dynamicznych: bloki parametryczne. Bloki parametryczne działają zarówno w 2D, jak i 3D. Raz zdefiniowaną geometrię, można używać wielokrotnie, w wielu rozmiarach, stanach widoczności i orientacjach. Bloki parametryczne można edytować po wstawieniu, za pomocą panelu Właściwości.

Ponadto BricsCAD® V21 zapewnia jeszcze więcej możliwości tworzenia i edycji bloków dzięki zupełnie nowemu zestawowi narzędzi:

AutoParametryzacja

Parametryczne Blockify

Set By Layer

Nowe polecenie AUTOCONSTRAIN umożliwia automatycznie sparametryzować geometrię 2D, za jednym kliknięciem. Jest to z pewnością dobre narzędzie do tworzenia bloków parametrycznych „w locie”.

PARAMETRICBLOCKIFY dodaje do obecnego polecenia BLOCKIFY możliwość, aby automatycznie tworzyć bloki parametryczne.

Nowe polecenie SETBYLAYER umożliwia ustawienie koloru bloków według warstwy.

Warstwy

Obraz4

Polecenie LAYTRANS automatycznie odwzorowuje warstwy z bieżącego pliku na inny rysunek. Następnie automatycznie kopiuje elementy, takie jak style i kolory. To sprawia, że konwertowanie rysunków z zewnątrz na własne style jest szybsze i bardziej wydajne.

Przemieszczanie naprowadzane

Obraz5

Użyj narzędzia Przemieszczanie naprowadzane, aby inteligentnie przesuwać elementy na rysunku.

Bazując na sukcesie polecenia COPYGUIDED, Bricsys® wprowadził MOVEGUIDED dla BricsCAD® V21. Wystarczy wybrać szczegół w kontekście (np. Drzwi w ścianie) i przenieść go w inne, podobne miejsce (na przykład inną ścianę). BricsCAD® automatycznie przyciągnie i zorientuje obiekt, używając linii naprowadzenia, i inteligentnie ustali geometrię w wybranym punkcie wstawienia, aby pasowała (np. Utworzy drzwi). Wszelkie pozostawione luki są automatycznie uzupełniane, a kreskowania doskonale zregenerowane (np. wypełnienie ściany). Zdecydowana oszczędność czasu!

Narzędzia do naprawy geometrii

Uproszczenie

Często zdarza się tak, że wczytany rysunek zawiera polilinie z setkami, a nawet tysiącami wierzchołków, które spowalniają rysunek. Teraz wystarczy wpisać nowe polecenie UPROSZCZENIE, aby radykalnie zmniejszyć liczbę niepotrzebnych wierzchołków polilinii i granic kreskowania bez zmiany kształtu obiektu.

Ułatwia to pracę z poliliniami i zmniejsza rozmiar rysunku. Wcześniej trzeba było przerysować problematyczne polilinie lub szukać w Internecie odpowiedniego kodu LISP.

Optymalizacja

Historia

Tekst

Obraz6
Obraz7
Obraz8

Nowe polecenie OPTYMALIZUJ naprawia błędy rysowania 2D (takie jak linie, które nie są całkowicie prostopadłe) i wypełnia luki. Można dostosować wartości tolerancji oraz wyświetlić podgląd na żywo, zanim naciśniemy „OK”.

Kolejną ciekawą, nową funkcją BricsCAD® V21 Lite jest właściwość Historia. Nowy wpis jest dostępny w panelu Właściwości. Za jego pomocą możemy cofnąć zmiany wprowadzone w pojedynczym elemencie. Czynność możemy wykonywać bez cofania zmian wprowadzonych w pozostałej części rysunku. Nie ma już potrzeby cofać całej pracy za pomocą Ctrl + Z!

Łącz tekst i pracuj z ArcTxt w BricsCAD® Lite V21

Nie tylko duże poprawki sprawiają, że użytkownicy docenią aktualizację, czasami są to mniejsze szczegóły, które po prostu pomagają szybciej wykonać pracę.

Nowe polecenie COMBINETEXT umożliwia łączenie ciągów istniejącego tekstu w jedną jednostkę WTekst. Ponadto importowane jednostki ARCTXT są teraz w pełni regulowane.

Import i eksport

Nowe formaty importu i eksportu.

W BricsCAD® Lite udostępnianie plików jest łatwiejsze dzięki dodatkowym obsługiwanym rozszerzeniom. Eksport 3D PDF jest teraz dostępny na wszystkich poziomach BricsCAD®. Ponadto możesz teraz również eksportować do DGN i PRC.

Obraz9

Wydajność

BricsCAD® V21 usprawnił też wydajność. Możliwe jest wyświetlanie podglądu obrazów podczas ich przenoszenia i przycinania.

Praca z dużymi rysunkami jest również szybsza, ponieważ odnośniki są teraz wczytywane w tle. Umożliwia to rozpoczęcie pracy nad rysunkiem bez konieczności czekania na wczytanie wszystkich odnośników.

Bricsys® również włożył dużo pracy, aby tam gdzie tylko to możliwe, używać wielowątkowości, celem optymalizacji wydajność BricsCAD® V21.

To jeszcze nie wszystkie nowości BricsCAD® Lite V21!

Aby zobaczyć wszystkie nowe funkcje BricsCAD® Lite V21, sprawdź informacje o wydaniu i wróć do bloga, ponieważ będziemy odkrywać więcej funkcji!

Autor: Wojciech Fiłonowicz