Co nowego dla Chmur Punktów w BricsCAD® V22 - VectorCAD
Al. Jerozolimskie 184B, 02-486 Warszawa

Co nowego dla Chmur Punktów w BricsCAD® V22

chmura-punktow-bricsCAD-V22-banner

Chmura Punktów to duży zestaw punktów danych w przestrzeni trójwymiarowej, który jest zazwyczaj tworzony przez skaner laserowy 3D. Punkty mogą reprezentować dowolny kształt lub obiekt, może to być plac budowy, budynek, część mechaniczna, instalacja artystyczna itp. Ta reprezentacja 3D może być używana do wielu celów wyjściowych, od kontroli jakości po renderowanie animacji.

Ulepszenia w interfejsie użytkownika

Polecenia Chmury Punktów na wstążce

W V22 stworzyliśmy nową zakładkę na wstążce, przeznaczoną specjalnie dla funkcji związanych z Chmurami Punktów. Z tego miejsca można wstawiać i edytować chmurę punktów bez konieczności wpisywania poleceń w wierszu poleceń.

Menedżer Odniesień Chmury Punktów

Zupełnie nowy Menedżer Odniesień chmury punktów zapewnia pełny przegląd wszystkich wstępnie przetworzonych chmur punktów na dysku. Możesz znaleźć Nazwę, Ścieżkę, Rozmiar, Stan i Ustawienia plików, a także bezpośrednio wstawić chmurę punktów do bieżącego rysunku. Z tego okna dialogowego można również rozpocząć wstępne przetwarzanie nowego pliku chmury punktów i sprawdzić postęp importu. Obsługujemy wszystkie popularne formaty, takie jak e57, .LAS, .PTS, .PTX, .RCP, .RCS, a w V22 także .LAZ. Zeskanowane dane zostaną przekonwertowane na naszą własną strukturę danych i zapisane w folderze Pointcloudcache. To wstępne przetwarzanie jest procesem w tle i jest częściowo wielowątkowe.

Ulepszenia w przeglądaniu Chmury Punktów

Przycinanie Bryłą

POINTCLOUDCROPSOLID to funkcja przycinania oparta na geometrii bryły, która ułatwia przycinanie, edycję i przenoszenie. Możesz użyć bryły przycinania jak zwykłej płaszczyzny przekroju/przekroju objętościowego, jednak może ona być wykorzystywana również na mniejszą skalę. Przykładem są projekty renowacji, jeśli chcesz usunąć określoną ścianę, możesz to zrobić, rysując wokół niej bryłę i użyć na niej funkcji Przycinania Bryłą, aby wizualnie ukryć tę część Chmury Punktów.

Rysowanie w Przeglądarce Bąbelków

W zeszłym roku wprowadziliśmy Widoki Bąbelkowe, są to zielone kule w chmurze punktów i reprezentują lokalizację skanera podczas tworzenia skanów. Widoki Bąbelkowe mogą być używane do nawigacji w chmurze punktów oraz do tworzenia rysunków 2D i 3D.

W V22 włączyliśmy pełne możliwości rysowania 2D w Widoku Bąbelków. Możesz w nich wykonywać dowolne czynności związane z rysowaniem, takie jak śledzenie belek lub innych elementów konstrukcyjnych, rysowanie stopni schodów, rysowanie konturu elewacji itp. Oprócz rysowania linii i polilinii możesz użyć wielu innych poleceń, takich jak WYMIAR, TEKST, WSTAW.

Odchylenie Chmury Punktów

Aby jeszcze bardziej rozwinąć funkcje mapowania kolorów na Chmurach Punktów, dodaliśmy opcję ODCHYLENIE PUNKTÓW, aby odwzorować odchylenie między Chmurą Punktów a istniejącą powierzchnią lub bryłą. Ta funkcja sprawdza odległość między wstawioną geometrią a punktami Chmury Punktów. Można także sprawdzać Odchylenie na wielu powierzchniach i bryłach jednocześnie. W zależności od tolerancji ustawionych w panelu poleceń, kolor punktów może się różnić, wyświetlając trzy przedziały tolerancji odległości „Akceptowalna”, „Ostrzeżenie” i „Zła”.

Ulepszenia generowania geometrii*

*Do korzystania z tej funkcjonalności wymagana jest licencja BIM.

Ulepszenia w funkcji POINTCLOUDFITPLANAR

W wersji 21 wprowadziliśmy polecenie POINTCLOUDFITPLANAR, które jest funkcją automatycznego generowania geometrii 3D. Możesz użyć tego polecenia w obszarze modelu lub w Widoku Bąbelków. Jeśli Przeglądarka Bąbelków jest otwarta przed uruchomieniem polecenia, BricsCAD będzie od Ciebie oczekiwał wskazania ścian/stropów w Widoku Bąbelków zamiast w obszarze modelu.

Tworzy to powierzchnię lub bryłę po wybraniu jednego punktu Chmury Punktów. Usprawniliśmy ten przepływ pracy w V22. Polecenie POINTCLOUDFITPLANAR jest teraz zaimplementowane w panelu poleceń, zapewniając lepszy przegląd wszystkich opcji i ustawień w poleceniu.

Jedną z dodanych opcji jest „Dopasuj Granice”, dająca możliwość przerysowania i dostosowania obramowania wygenerowanej powierzchni. Kolejną nową opcją jest „Wybierz Otwór”, która automatycznie generuje polilinię zgodnie z konturem otworów, na przykład okien i drzwi.

W funkcji POINTCLOUDFITPLANAR poprawiliśmy również połączenie między generowanymi powierzchniami. Podczas wybierania powierzchni w Widoku Bąbelków można wcisnąć klawisz SHIFT + kliknąć myszką na sąsiednie przecinające się płaszczyzny, aby automatycznie połączyć te powierzchnie w jedną.

Na koniec dodaliśmy opcję tworzenia brył przestrzennych z wykrytych powierzchni ścian. Jeżeli podczas wykrywania powierzchni i łączenia ich w jedną przy pomocy klawisza SHIFT opcja „Zszyj powierzchnie” jest WŁĄCZONA, to BricsCAD automatycznie zszyje wykryte powierzchnie, aby utworzyć z nich bryłę. Bryła ta może reprezentować przestrzeń i/lub objętość wykrytego pomieszczenia.

Chmura Punktów Dopasuj Cylinder

Aby dalej rozwijać automatyczne wykrywanie geometrii, dodaliśmy polecenie POINTCLOUDFITCYLINDER. Zamiast dopasowywać płaskie powierzchnie i bryły, to polecenie automatycznie wykryje cylindry w chmurze punktów, na przykład słupy i rury.

Mamy nadzieję, że dało Wam to ekscytujący wgląd w rozwój i ulepszenia w funkcjonalności Chmur Punktów w wersji V22! Czy chcesz dowiedzieć się więcej o Chmurach Punktów w BricsCAD? Zapraszamy do obejrzenia szczegółowego filmu tutaj.