Co nowego w BricsCAD BIM V22? - VectorCAD
Al. Jerozolimskie 184B, 02-486 Warszawa

Co nowego w BricsCAD BIM V22?

Co nowego w BricsCAD BIM V22?

Obraz1.09

Odkryj automatyczny, kompleksowy przepływ pracy BIM, oparty na postępach w modelowaniu koncepcyjnym, dostosowywaniu rysunków i renderowaniu w czasie rzeczywistym.

Masz dość niedotrzymanych obietnic zwiększenia produktywności i zmniejszenia obciążenia pracą? Nadszedł czas na zupełnie inne podejście z BricsCAD BIM!

W V22 wprowadzamy ulepszenia do procesu projektowania koncepcyjnego, udostępniamy projektowanie parametryczne szerszemu gronu odbiorców i usprawniamy przepływy pracy dla dokumentacji konstrukcyjnej i skanowania do BIM.

Przeglądarka Projektu

Obraz2.09

Użyj karty Informacje, aby zarządzać informacjami o projekcie i właściwościami arkusza.

Obraz4.21

Użyj karty Arkusze, aby zarządzać właściwościami arkusza i widoku. Ręczne planowanie aktualizacji w tle.

Obraz5.21

Zobacz listę nazwanych widoków na karcie Przekroje i Widoki w przeglądarce projektu.

Obraz6.21

Użyj karty Pliki, aby zarządzać wszystkimi plikami powiązanymi z Twoim projektem. Twórz łącza danych z definicji ekstrakcji danych lub plików Microsoft Excel.

Zarządzanie dokumentacją budowlaną

Obraz7.21

Skorzystaj z ulepszonego mechanizmu wymiarów asocjacyjnych, który zmniejsza utratę asocjacji.

Obraz7.22

Użyj Pól w BIMTAG i Wskaźników Kondygnacji, aby w pełni kontrolować układ tekstu. Dodano możliwość tworzenia tagów w locie.

Obraz9.23

Dostosuj plany rysunkowe i tagi BIMTAG z poziomu edytora planów wpisanych.

Obraz10.23

Wymiaruj wiele elementów jednocześnie, używając okna selekcji
i filtrów.

Tworzenie i modelowanie BIM

Obraz12.21

Użyj nowego Paska Kondygnacji, aby rozróżniać piętra i łatwo poruszać się po projekcie.

Obraz13.21

Przełączaj się między obwiednią a reprezentacją pełnego bloku we wszystkich odniesieniach do bloków.

Obraz14.21

Wybierz zestaw brył zamiast całego rysunku za pomocą tej nowej zmiennej do BIMPROPAGUJ.

Zarządzanie projektem

Obraz15.21

Zarządzaj wersjami projektów i przeglądaj projekty lokalne w tym nowym panelu.

Interoperacyjność

Obraz16.21

Skorzystaj z ulepszonego importu geolokalizacji i ulepszonego eksportu właściwości zdefiniowanych przez użytkownika.

Obraz17.21

Skorzystaj z kilku ulepszeń i poprawek w imporcie RVT.

Obraz18.21

Odfiltruj niewidoczne grupy podczas importu RFA.

Obraz19.21

Skorzystaj z DirectLink do Twinmotion, aby renderować swoje projekty (tylko dla Windows).

Zarządzanie informacją

Obraz20.21

Tymczasowo zmień wygląd elementów na podstawie ich właściwości dzięki wprowadzonej funkcji NADPISANIE GRAFIKI.

Obraz21.22

Użyj Pythona w wersji 3.9 z BricsCAD. Właściwości i ustawienia właściwości Ply są teraz obsługiwane w skryptach Pythona.

Obraz22.23

Korzystaj z nowych typów kompozycji, kompozycji oraz materiałów dodanych teraz do bibliotek metrycznych i imperialnych.

Obraz23.23

Ciesz się nowymi, gotowymi do użycia szablonami i układami.

Interfejs Użytkownika

Obraz24.23

Ciesz się jednolitym panelem używanym w różnych poleceniach, aby uzyskać bardziej interaktywne wrażenia.

Obraz25.23

Użyj uproszczonego, przeprojektowanego interfejsu, aby uzyskać przejrzysty przegląd projektu.

Chmury Punktów

Obraz26.23

Kliknij region chmury punktów, aby utworzyć powierzchnie i bryły lub utworzyć otwory jako polilinie.

Obraz27.23

Twórz przestrzenie jako bryły i wstawiaj te bryły do modelu BIM ze stropami i ścianami.

Obraz28.23

Twórz bryły cylindryczne w oparciu o dwa punkty bazowe.

Obraz29.23

Rozpoczynaj swoje projekty od przecinania i rzutowania planu piętra na szkic 2D.