Co nowego w BricsCAD Pro V22? - VectorCAD
Al. Jerozolimskie 184B, 02-486 Warszawa

Co nowego w BricsCAD Pro V22?

Obraz2.20

Twórz złożone geometrie 3D, korzystając z najnowszych innowacji w modelowaniu bezpośrednim i parametrycznym, przetwarzaniu chmury punktów i przepływach pracy wizualizacji.

BricsCAD Pro zawiera wszystkie funkcje i udoskonalenia wprowadzone w BricsCAD Lite i wiele więcej.

Większa stabilność

Obraz3.20

Korzystaj z ulepszeń interfejsów API, które umożliwiają partnerom tworzenie silniejszych aplikacji.

Ulepszenia wydajności

Obraz4.20

Odkryj lepsze środowisko użytkownika dzięki konsolidacji poleceń modelowania, takich jak PRZESUŃ i MBPRZESUŃ.

Ulepszona kompatybilność z AutoCAD®

Obraz5.20

Twórz elementy Tekstu Wileowierszowego szybciej dzięki bardziej ustandaryzowanemu i zgodnemu edytorowi.

Obraz6.20

Łatwiejsze czyszczenie danych wejściowych map za pomocą znanego narzędzia PRZYTNIJMAPĘ.

Obraz7.20

Wygodnie wstawiaj standardowe elementy dzięki nowej bibliotece bloków parametrycznych 2D.

Integralność i optymalizacja danych

Obraz9.20

Zaimplementowano funkcję punktów Civil, którym można przypisywać dowolne nazwy oraz parametry zdefiniowane przez użytkownika.

Obraz10.20

Automatycznie dopasuj polilinie do danych wejściowych, takich jak chmury punktów, za pomocą polecenia DOPASUJPOLILINIĘ.

Obraz11.20

Użyj trybu 3D, aby zoptymalizować elementy tworzące bryły 3D, regiony i powierzchnie.

Otwartość i rozszerzalność

Obraz12.20

Twórz aplikacje szybciej dzięki ulepszeniom czasu i wydajności LISP.

Obraz13.20

Skorzystaj z obsługi wersji 4.8 platformy .NET Framework.

Logika zamykania Auto-transakcji w .NET

Obraz14.20

Korzystaj z większej wydajności dzięki wielu nowym wdrożeniom klasy BRX.

Obraz15.20

Skorzystaj z możliwości łączenia typów danych COM dla właściwości niestandardowych i dynamicznych jednostek.

Modelowanie bezpośrednie

Obraz16.20

Zwiększ produktywność projektowania 3D dzięki KOPIOWANIU NAPROWADZANEMU 3D opartemu na sztucznej inteligencji.

Obraz17.20

Dokonuj szybszych i dokładniejszych zmian w projekcie dzięki automatycznemu rozpoznawaniu fazowania podczas bezpośredniej edycji.

Obraz19.20

Zmień parametry XRef lokalnie, na rysunku, do którego się odnoszą, zachowując asocjację, aby zwiększyć możliwości ponownego wykorzystania projektu.

Obraz20.20

Zastąp argumenty wiązania 3D zamiast tworzyć je całkowicie od nowa.

Obraz21.20

Używaj zwykłych bloków z bryłami 3D do tworzenia funkcji logicznych.

Obraz22.20

Zwiększ elastyczność i moc modelowania 3D, wprowadzając skojarzone funkcje oparte na szkicu.

Chmury Punktów

Obraz23.20

Skorzystaj z ulepszonego i szybszego przetwarzania wstępnego chmury punktów.

Obraz23.21

Po wstępnym przetworzeniu wyświetl, wstaw lub usuń wszystkie buforowane dane chmury punktów w menedżerze odnośników.

Obraz25.20

Oszczędzaj miejsce na dysku dzięki bezstratnej kompresji ZLIB.

Obraz27.20

Rysuj i modeluj bezpośrednio w Przeglądarce Bąbelków.

Obraz28.20

Zastosuj kolorowanie gradientowe odchyleń dowolnych powierzchni lub brył.

Obraz29.20

Twórz cyfrowe modele terenu i powierzchnie TIN z dużych chmur punktów bez utraty dokładności.