CP-Symbols Electrical - VectorCAD
Al. Jerozolimskie 184B, 02-486 Warszawa

CP-Symbols Electrical

Seria CP-Symbols Electrical zawiera biblioteki symboli stosowanych w projektach instalacji elektrycznych.
Seria CP-Symbols Electrical składa się z 5 bibliotek. Każda z tych bibliotek może być kupiona osobno, jako seria lub w pakiecie CP-Symbols Suite. 1. Biblioteka Electrical – IEC, NFPA zawiera symbole zgodne z normami EN 60617 oraz NFPA 79, 2. Biblioteka Electrical – Rzuty zawiera symbole instalacji elektrycznych wykorzystywane na planach i rzutach budowlanych, 3. Biblioteka Electrical – Schematy zawiera symbole stosowane na różnego rodzaju schematach, w tym schematach instalacji prądowych,
instalacji niskiego napięcia, teletechnicznych i innych, 4. Biblioteka Electrical – Oświetlenie zawiera obszerną bazę różnego rodzaju opraw oświetleniowych, 5. Biblioteka Diagramy, schematy blokowe zawiera symbole wykorzystywane w schematach blokowych wielu branż.