GoKart - VectorCAD
Al. Jerozolimskie 184B, 02-486 Warszawa

GoKart

Program do kreślenia map wektorowych i obiektowych w środowiskach CAD, z jednoczesnym tworzeniem baz atrybutowych w celu generowania roboczych baz danych w postaci plików GML zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami.