metriCAD - VectorCAD
Al. Jerozolimskie 184B, 02-486 Warszawa

metriCAD

System komputerowy metriCAD 2 to program niezależny od jakiejkolwiek platformy CAD, wspomagający sporządzanie przedmiaru na podstawie dokumentacji 2D. Dokumentacja może być przygotowana w formacie DWG, DXF lub z braku innej możliwości, w postaci podkładów rastrowych. To profesjonalne narzędzie, które ułatwia i przyspiesza prace oraz podnosi jakość wykonanego przedmiaru.