Moduł BricsCAD Communicator - VectorCAD
Al. Jerozolimskie 184B, 02-486 Warszawa

BRICSCAD COMMUNICATOR

Moduł Communicator BricsCAD jest dodatkiem do programu który umożliwia wymianę plikami CAD 3D miedzy różnymi programami CAD. BricsCAD Communicator współpracuje z BricsCAD Pro, Platinum, Mechanical oraz Ultimate.
Formaty które można zaimportować oraz wyeksportować za pomocą Bricscad comunicator.

Windows

Import

ACIS: .asab, .asat, .sab, .sat

CATIA v4: .model

CATIA v5/v6: .CATPart, .CATProduct, .CGR

Creo Elements / Pro Engineer: .asm, .prt

IGES: .iges, .igs

NX: .prt

Parasolid: .xmt_bin, .xmt_txt, .x_b, .x_t

Siemens: .jt

SolidWorks: .sldasm, .sldprt

STEP: .step, .stp, .stpz

VDA-FS: .vda

XCGM: .xcgm

Export

3D PDF: .pdf

ACIS: .asab, .asat, .sab, .sat

CATIA v4: .model

CATIA v5: .CATPart, .CATProduct

IGES: .iges, .igs

STEP: .step, .stp

VDA-FS: .vd

XCGM: .xcgm

Linux

Import

ACIS: .asab, .asat, .sab, .sat

CATIA v4: .model

Creo Elements / Pro Engineer: .asm, .prt

IGES: .iges, .igs

Parasolid: .xmt_bin, .xmt_txt, .x_b, .x_t

Siemens: .jt

Solid Edge: .asm, .par, .psm

SolidWorks: .sldasm, .sldprt

STEP: .step, .stp, .stpz

VDA-FS: .vda

XCGM: .xcgm

Export

3D PDF: .pdf

ACIS: .asab, .asat, .sab, .sat

CATIA v4: .model

IGES: .iges, .igs

STEP: .step, .stp

VDA-FS: .vd

Mac iOS

Import

ACIS: .asab, .asat, .sab, .sat

CATIA v4: .model

Creo Elements / Pro Engineer: .asm, .prt

IGES: .iges, .igs

Parasolid: .xmt_bin, .xmt_txt, .x_b, .x_t

STEP: .step, .stp, .stpz

VDA-FS: .vda

Export

ACIS: .asab, .asat, .sab, .sat

CATIA v4: .model

IGES: .iges, .igs

STEP: .step, .stp

VDA-FS: .vd