Al. Jerozolimskie 184B, 02-486 Warszawa

BRICSCAD V20 PLATINUM

Otrzymujesz zaawansowane narzędzia do bezpośredniego modelowania brył przy użyciu możliwości zastosowania wiązań. Bezpośrednie operacje modelowania mają zastosowanie do wszystkich brył ACIS, stworzonych w BricsCAD jak i importowanych

Menadżer ustawień

W oknie dialogowym ustawień możesz sprawdzać lub modyfikować zadane wartości zmiennych systemowych i rysunkowych. Ustawienia mogą być wyświetlone alfabetycznie lub pogrupowane kategoriami w widoku drzewa. Wbudowany moduł do wyszukiwania ustawienia pozwala na szybkie i intuicyjne przeszukiwanie listy ustawień.

Inteligentny kursor Quad

Przyśpiesz swoją pracę z kontekstowym kursorem Quad™.

Widżet Patrz-Od

Widżet patrz-od na przykładzie krzesła przedstawia aktualny kierunek widoku. Przełącz aktualny kierunek widoku klikając na strzałki dookoła krzesła.

Blockify

narzędzie, które wyszukuje i zamienia na bloki powtarzającą się geometrię.

Najbliższy dystans

narzędzie bazujące na wiązaniach parametrycznych 2D, umożliwia szybkie przemieszczanie względem siebie elementów.

Obsługa plików DWG:

 • otwieranie: DWG, DXF, DWT,
 • zapisywanie DWG, DXF, DWT,
 • eksport DWF.

Obsługa plików nie-DWG:

 • import: SKP, DGN, SAT,
 • dodatkowo: IGS, STP, SLDPRT – za pośrednictwem opcjonalnego modułu BricsCAD Communicator.

Powszechnie znane narzędzia CAD:

 • Tworzenie i edycja geometrii 2D.
 • Tworzenie i edycja bloków.
 • Wczytywanie podkładów Xref, PDF oraz rastrowych.
 • Obsługa plików ustawień interfejsu oraz opcji programu: MNU, CUI, PGP, PC3, STB, CTB.

Dodatkowe narzędzia CAD:

 • Import pliku PDF jako edytowalnej geometrii.
 • Porównanie plików DWG.
 • Zarządzanie wiązaniami parametrycznymi 2D.
 • Modelowanie bezpośrednie 3D – tworzenie oraz edycja obiektów 3D (bryły, powierzchnie, siatki).
 • Rendering 3D – tworzenie obrazów renderowanych z użyciem tekstur, świateł oraz materiałów.
 • Generowanie rzutów, przekrojów i widoków detali modelu 3D.
 • Obsługa plików chmur punktów:
  • Wczytywanie plików chmur punktów: .ptx, .pts, .las, .rcp, .rcs.
  • Narzędzia do zwiększania/zmniejszania rozmiaru punktów.
  • Narzędzia do przycinania chmury punktów.
  • Zmienna systemowa ograniczająca ilość wyświetlanych punktów.
 • Obsługa LISP – możliwość używania programów LISP. Dodatkowo dostępny jest wbudowany wizualny edytor programów LISP.
 • Obsługa aplikacji firm zewnętrznych za pośrednictwem API:
  • LISP (LISt Processing)
  • DCL (Dialog Control Language)
  • DIESEL (Direct Interpretively Evaluated String Expression Language)
  • COM (Component Object Model)
  • VBA Visual Basic for Applications)
  • BRX (BricsCAD Runtime eXtension)
  • TX (Teigha eXtension)
  • .NET

Panel do współpracy za pośrednictwem środowiska chmurowego Bricsys 24/7

Porównaj BricsCAD® z AutoCAD®

BricsCAD oferuje zupełnie nowy świat tym, którzy odważą się wyjść poza horyzont AutoCAD®. Wśród rosnącej społeczności użytkowników BricsCAD najlepiej znany jest z bogatej funkcjonalności łączącej rysunek 2D i modelowanie 3D.

 

 BricsCAD LOGO small
ClassicProPlatinum2021LT
Domyślny format plików DWG 2018
Znana funkcjonalność CAD
Bloki dynamiczne***
Połączenie z chmurą
Licencja Sieciowa******X
Wieczysta licencjaXX
Pełne wsparcie LISP, VBA, BRX (ARX) & .NETTylko LISPX
Dostęp do Zewnętrznych AplikacjiXX
Modelowanie Bezpośrednie 3DXX
Rendering, materiały i oświetlenieXX
Wiązania 2DXXX
Swobodne Modelowanie 3DXXX
Narzędzia budowyXXXX
Wiązania 3DXXXX
Wymiana danych MCAD 3DX******XX

* Bloki dynamiczne:

Jeśli wstawisz dynamiczne bloki AutoCAD’a do swojego rysunku BricsCAD, w większości przypadków możliwa będzie ich edycja. Nie można jednak tworzyć ani edytować dynamicznych definicji bloków bezpośrednio w BricsCAD. Zamiast funkcjonalności tworzenia bloków dynamicznych, BricsCAD całkowicie skupia się na parametrach . z możliwością tworzenia definicji bloków zarówno 2D i 3D przy użyciu tych samych zestawów narzędzi i przepływu pracy.

** Licencje sieciowe:

Licencje sieciowe są dostępne za dodatkową opłatą.

*** Wymiana danych MCAD 3D:

Aktywowane za pomocą dodatkowego modułu Communicator dla BricsCAD .