Al. Jerozolimskie 184B, 02-486 Warszawa

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO informujemy, iż:

Administratorem danych osobowych Klientów jest:

Vector Software Sp. z o.o.

Aleje Jerozolimskie 184B, 02-486 Warszawa

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS

KRS: 0000222218, REGON: 015877208, NIP: 113-252-04-35,

Kapitał Zakładowy: 100 000 PLN

a. podane przez Klienta dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji Umowy, której Klient jest stroną, jak też w innych celach zgodnych z obowiązującym prawem o ile jest to wymagane do realizacji Umowy, rozpatrywania składanych przez Klienta reklamacji, zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od Umowy oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń jak również w celu marketingu bezpośredniego własnych usług Sprzedawcy, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. b oraz pkt. f RODO;

b. kategorie Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych przez Administratora obejmują: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, telefon.

c. dane osobowe Pani/Pana będą przechowywane przez okres niezbędny w celu realizacji zamówień składanych przez Pana/Panią w naszym sklepie internetowym, a po zakończeniu wymaganej procedury przez okres 5 lat w formie zarchiwizowanej. Będziemy przetwarzać podane przez Panią/Pana dane osobowe w celu marketingu bezpośredniego przez okres 36 miesięcy, chyba, że wcześniej wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w tym celu;

d. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu;

e. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru w zakresie ochrony danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie przez Usługodawcę Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO;

f. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne jednak konieczne w celu zawarcia i wykonania Umowy, na mocy której będziemy mogli dostarczyć Pani/Panu zamówione produkty. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia Umowy;

1. W procesie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych wykorzystujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i platformy w celu ochrony danych osobowych Klientów, w szczególności szyfrowanie połączeń za pomocą klucza o długości 256 bitów. Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli Klient nie zachowa zasad bezpieczeństwa.

2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak podania danych osobowych może w określonych przypadkach uniemożliwić świadczenie Klientowi Usług za pośrednictwem vectorcad.pl oraz dokonywanie przez Klienta zakupów na platformie w domenie vectorcad.pl i tym samym warunkuje prawidłowe wykonanie przez Usługodawcę złożonego przez Klienta Zamówienia.

3. Jeżeli Klient umieszcza w serwisie vectorcad.pl jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.

5. Usługodawca zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Klienta lub innej osoby fizycznej korzystającej z serwisu właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Poza przypadkami wskazanymi w zdaniu poprzednim informacje dotyczące Klienta lub innej osoby fizycznej korzystającej z serwisu vectorcad.pl nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej, bez zgody Klienta lub tej osoby.

6. W razie pytań, może Pan/Pani skontaktować się z nami pod adresem e-mail handlowy@bricsyspolska.pl oraz pod numerem telefonu 22 489 89 00.

Mechanizm Cookies na stronach internetowych https://vectorcad.pl/

Niniejsza Polityka dotyczy plików „cookies” i odnosi się do stron internetowych, których właścicielem jest firma Vector Software Sp. z o.o., Aleje Jerozolimskie 184B, 02-486 Warszawa, Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS KRS: 0000222218, REGON: 015877208, NIP: 113-252-04-35, Kapitał Zakładowy: 100 000 PLN (zwanych dalej: „stronami internetowymi”).

Czym są pliki „cookies” i do czego są wykorzystywane?

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Pliki „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

Rodzaje wykorzystywanych przez nas plików „cookies”

Stosowane są dwa rodzaje plików „cookies”: „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.
Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów właściciela strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności. Strona internetowa zawiera odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityka prywatności tam ustaloną.

Dane osobowe w plikach „cookies”

Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Usuwanie/wyłączenie plików „cookies”

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Użytkownicy strony internetowej mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie „cookies” oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika.