Pomoc techniczna - VectorCAD
Al. Jerozolimskie 184B, 02-486 Warszawa

Pomoc techniczna

Podstawowa

Bezpłatny pakiet obejmuje:

wsparcie przy pobraniu i aktywacji oprogramowania

baza wiedzy online na stronie Bricsys.com zawierająca samouczki i filmy szkoleniowe

problemy związane z obsługą programu rozwiązywane są przez formularz „żądania wsparcia” na stronie www.bricsys.pl

Priorytetowa Maintenance*

Priorytetowy pakiet Maintenance obejmuje:

bezpłatny upgrade do kolejnej wersji BricsCAD

priorytetowe kolejkowanie zgłoszeń „żądań wsparcia”

pomoc przez telefon w godzinach pracy

pomoc z użyciem pulpitu zdalnego

opcja zgłaszania pytań e-mail

diagnoza plików rysunkowych

*Maintenance to dodatkowy pakiet do aktualnego wydania BricsCAD. Zawiera priorytetowe wsparcie techniczne i aktualizację do następnej wersji programu.

Zasady świadczenia pomocy technicznej BrisCAD

 1. Wsparcie techniczne udzielane jest przez firmę Bricsys – producenta oprogramowania oraz firmę Vector Software – Generalnego Dystrybutora BricsCAD w Polsce.
 2. Priorytetowa pomoc techniczna świadczona tylko dla użytkowników posiadających aktualny pakiet Maintenance.
 3. Pakiet podstawowy obejmuje następujący zakres:
  • wsparcie przy pobraniu i aktywacji programu BricsCAD
  • dostęp do bazy wiedzy online zawierającej samouczki i filmy szkoleniowe dotyczące obsługi programu BricsCAD
  • Pakiet priorytetowy obejmuje zakres pakietu bezpłatnego oraz następujące usługi:
 4. Pakiet priorytetowy obejmuje zakres pakietu bezpłatnego oraz następujące usługi:
  • priorytetowe kolejkowanie zgłoszeń „żądań wsparcia”
  • pomoc przez telefon w godzinach pracy
  • pomoc z użyciem pulpitu zdalnego
  • opcja zgłaszania pytań e-mail
  • diagnoza plików rysunkowych
 5. Uwagi dodatkowe:
  • W przypadku zakupu pakietu Maintenance klient ma dostęp do priorytetowej pomocy technicznej przez 365 dni od daty zakupu pakietu.
  • Priorytetowa pomoc udzielana jest przez telefon, email i zdalny pulpit w godzinach pracy biura.
  • Firma Vector Software zastrzega sobie prawo do przekierowania teleofonicznego zgłoszenia na wiadomość mail w przypadku gdy inżynierowie Działu Technicznego prowadzą szkolenia.
  • Priorytetowe wsparcie techniczne przez “żądania wsparcia” prowadzone jest przez dedykowanych inżynierów, dostępnych codziennie w godzinach pracy biura.

FAQ

W JAKI SPOSÓB POZYSKAĆ LICENCJĘ AKADEMICKĄ?

Licencja Akademicka jest dostępna zarówno dla pojedynczych studentów jak i dla placówek dydaktycznych. Aby ją nabyć należy wejść na stronę: https://www.bricsys.com/pl_PL/ zarejestrować się odpowiednio jako student lub jako uczelnia, a następnie wysłać skan legitymacji studenckiej (w przypadku studenta) lub wypełniony formularz (w przypadku placówki). Po rozpatrzeniu zgłoszenia, klucz zostanie wysłany na pocztę e-mail.

JAKIE FORMATY SĄ WSPIERANE PRZEZ BRICSCADA?

Standardowo program otwiera DWG/DXF/DWT, zapisuje DWG/DXF/DWF/DWT.  Dodatkowo istnieje możliwość pracy na plikach rastrowych (.BMP, .TIFF, .JPEG, .GIF, .PNG, .WMF, .EMF, .PCX, .RAS, .TGA), podkładach PDF i tabelach excel. Możliwość publikacji dokumentu do PDF.   Poza standardowymi, obsługa formatów poprzez BricsCAD Communicator: IMPORT IGS, IGES: Initial Graphics Exchange Specification STE, STP, STEP: Standard for Exchange of Product data IAM, IPT: Inventor CATIA V4 and V5 PARASOLID PAR, PSM: Solid Edge PRT: NX ASM, PRT: Creo Elements / Pro Engineer SLDASM, SLDPRT: Solidworks VDA: VDA-FS EXPORT STE, STP, STEP: Standard for Exchange of Product data IGS, IGES: Initial Graphics Exchange Specification CATIA V4 and V5 3D PDF

GDZIE MOGĘ ZNALEŹĆ INFORMACJE DOTYCZĄCE MOJEJ LICENCJI?

Wszystkie zakupione u nas licencje przypisane są do utworzonych wcześniej kont na stronie Bricsys.com. Należy zalogować się na swoje konto na tej witrynie, a następnie wejść w zakładkę „Licencje i kontrakty wsparcia”. Tam znajdują się informacje o wszystkich wykupionych licencjach.

JAK USUNĄĆ AKTYWACJĘ Z URZĄDZENIA W PRZYPADKU USZKODZENIA DYSKU?

Jeżeli nie ma możliwości usunięcia aktywacji bezpośrednio na urządzeniu, można tego dokonać przez swoje konto na stronie Bricsys.com. Należy zalogować się na konto, do którego przypisana była licencja, a następnie wejść w zakładkę „Licencje i kontrakty wsparcia”. Pojawi się lista wykupionych licencji. Należy kliknąć w ikonę ołówka po prawej stronie klucza licencyjnego, aby wyświetlić szczegóły danej licencji. W tym miejscu, pod zakładką „Aktywacje” można sprawdzić na jakich urządzeniach licencja była aktywowana. Chcąc usunąć aktywację z danego urządzenia należy kliknąć ikonę „x” po prawej stronie od nazwy użytkownika. Po zatwierdzeniu swojej decyzji i wpisaniu powodu usunięcia aktywacji zostaje ona natychmiastowo zwolniona i można wykorzystać ją ponownie.
UWAGA: Usunięcie licencji przez indywidualne konto na stronie Bricsys.com można przeprowadzić jedynie 2 razy, dlatego zaleca się (o ile jest to możliwe) dezaktywowanie licencji bezpośrednio z poziomu programu na danym urządzeniu.

JAK USUNĄĆ AKTYWACJĘ PROGRAMU BEZPOŚREDNIO NA URZĄDZENIU?

Najszybszą metodą usuwania aktywacji programu jest dezaktywowanie licencji bezpośrednio w programie BricsCAD. W tym celu należy uruchomić program, wybrać dowolny obszar roboczy, a następnie otworzyć dowolny (lub nowy) rysunek. Kolejnym krokiem jest otwarcie okna Menadżera Licencji. Można to zrobić klikając na Pasku Menu pozycję Pomoc, a następnie wybierając „Menadżer Licencji” lub wpisując w pasku poleceń komendę „MENADŻERLICENCJI” i potwierdzając Enterem. W wyskakującym okienku należy wybrać opcję „Zarządzaj Licencją” i dalej kliknąć przycisk „Dezaktywuj…”. Po zatwierdzeniu wyboru w wyskakującym okienku licencja zostaje dezaktywowana na danym komputerze i można ją wykorzystać na innym urządzeniu.

CZY BRICSCAD DZIAŁA NA MAC OS?

BricsCAD jako jeden z niewielu programów działa na 3 różnych systemach operacyjnych: Windows Mac OS oraz Linux. Dla każdego systemu operacyjnego jest dostępny osobny instalator.
Problem mogą jedynie stanowić produkty Apple z najnowszym procesorem M1, na którym uruchomienie programu jest możliwe tylko przez emulator Rosetta II. Zgodnie z zapowiedziami producenta BricsCAD V22 ma być już w pełni przystosowany do nowych procesorów.

CZY MOŻNA ZMIENIĆ JĘZYK W SAMYM PROGRAMIE?

W samym programie nie ma możliwości zamiany języka. W celu zmiany wersji językowej programu należy pobrać ze strony Bricsys.com instalator programu w konkretnej wersji.
WSKAZÓWKA: Chcąc wpisywać angielskie w programie BricsCAD nie trzeba pobierać osobnego instalatora programu. Wystarczy poprzedzić wpisywaną angielską komendę symbolem podkreślnika „_”, a program automatycznie zacznie wyszukiwać odpowiednich komend w języku angielskim.

CO OZNACZA BŁĄD 1030 PODCZAS AKTYWACJI LICENCJI?

Błąd ten oznacza, że wpisany klucz aktywacyjny nie jest już aktywny. Jest to spowodowane najprawdopodobniej podniesieniem licencji (upgrade) do nowszej wersji programu. Każdorazowo, kiedy aktualizuje się licencję do wyższej wersji generowane są nowe klucze aktywacyjne, a stare klucze przestają być aktywne. W tym przypadku należy zalogować się na swoje konto na stronie Bricsys.com, wejść w zakładkę „Licencje i kontrakty wsparcia”, otworzyć szczegóły danej licencji i przekopiować przypisany do niej klucz aktywacyjny.

CO OZNACZA BŁĄD 2 PODCZAS AKTYWACJI LICENCJI?

Błąd aktywacji „Nie można utworzyć pliku licencyjnego () (Kod Błędu 2)” oznacza, że program nie ma uprawnień do wprowadzania zmian na danym urządzeniu, przez co nie może zapisać w plikach programu pliku licencyjnego. Najprostszym rozwiązaniem jest uruchomienie programu jak Administrator, poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy na ikonę BricsCAD i wybranie opcji „Uruchom jako administrator”. Jest to jednak tymczasowe rozwiązanie, zaleca się aby nadać użytkownikowi wszystkie uprawnienia dla folderów:
C:\ProgramData\Bricsys
C:\ProgramData\Reprise
… klikając prawym przyciskiem myszy na folder, otwierając Właściwości, w zakładce Zabezpieczenia zaznaczając ptaszkami wszystkie dostępne opcje i zatwierdzając OK.

CO OZNACZA BŁĄD 4 PODCZAS AKTYWACJI LICENCJI?

„Licencja na ten produkt jest zablokowana na innym komputerze lub używa nieprawidłowego hostid (Kod Błędu -4)”. Błąd ten bardzo często pojawia się w sytuacji, gdy zostanie wymieniony dysk komputera. W folderach programu zawarty jest specjalny plik uniemożliwiający kopiowanie programu między urządzeniami. W momencie, gdy cała zawartość starego dysku kopiowana jest do dysku nowego, skopiowany zostaje także dany folder, który wywołuje błąd programu. Folder ten zlokalizowany jest:
Dla Windows: Dysk”@”\ProgramData\Reprise\bricsys\bricscad
Dla Mac i Linux: /var/tmp/bricsys/bricscad
Jeżeli folder ten został skopiowany ze starego dysku lub z innego komputera należy go usunąć i przeprowadzić aktywację licencji ponownie.
Jeżeli folder nie był kopiowany z innego dysku lub urządzenia to znaczy, że uległ uszkodzeniu lub jest tylko do odczytu. Należy sprawdzić, czy wszystkie uprawnienia są przyznane użytkownikowi dla tego folderu i wszystkich jego podfolderów. Jeżeli uprawnienia są nadane, a problem nadal występuje należy usunąć folder i przeprowadzić ponowną aktywację licencji.
UWAGA: Poprzednia aktywacja licencji powinna zostać uprzednio usunięta przez konto na stronie Bricsys.com lub bezpośrednio z poziomu programu.

JAK POBRAĆ STARSZĄ WERSJĘ PROGRAMU NIŻ V21?

Starsze wersje programu są dostępne na stronie pobierania. Nad oknem wyboru systemu operacyjnego należy kliknąć opcję „Pokaż starsze wersje”. Pojawi się dodatkowe okno wyboru wersji programu od bieżącej do V13. W celu pobrania wersji programu starszych niż V13 należy skontaktować się z działem Wsparcia Technicznego w naszej firmie lub bezpośrednio z producentem.

JAK USTAWIĆ OBSZAR ROBOCZY PROGRAMU NA PASKI NARZĘDZI ZAMIAST WSTĄŻKI?

Zmiana obszaru roboczego jest możliwa na 3 sposoby. Pierwszy z nich to kliknięcie prawym przyciskiem myszy na nazwę aktualnego obszaru roboczego na pasku stanu i wybranie opcji z pojawiającej się listy. Drugi sposób to wykorzystanie w tym celu paska narzędzi „Obszary robocze”, który aktywuje się dokładnie tak samo, jak wszystkie inne paski narzędzi. Ostatnią metodą jest wpisanie na pasku poleceń komendy „_WORKSPACE”, wybranie opcji „<ustaw aktualny (B)>”, wpisanie nazwy wybranego obszaru roboczego i zatwierdzenie Enterem. Obszar roboczy z paskami narzędzi dostępny jest tylko dla obszarów roboczych Rysowania oraz Modelowania.

JAK PRZETESTOWAĆ PROGRAM BRICSCAD W WERSJI INNEJ NIŻ ULTIMATE?

Program BricsCAD można uruchomić w 5 różnych wersjach, a służy do tego komenda „RUNASLEVEL”. Po jej wpisaniu należy wybrać odpowiedni numer poziomu, na jakim chcemy uruchomić aplikację:
0 – Lite; 1 – Pro; 3 – BIM; 4 – Mechaniczny; 5 – Utimate. Następnie program należy zamknąć i uruchomić ponownie.

COŚ SIĘ PRZESTAWIŁO W PROGRAMIE I MAM ŻADNYCH PASKÓW NARZĘDZI ANI WSTĄŻKI

Zmieniony został plik CUI programu, który odpowiada za cały interfejs. Należy otworzyć okno Dostosuj wpisując na pasku poleceń komendę „CUI” i zatwierdzając Enterem. Następnie proszę wybrać opcję „Zarządzaj indywidualnymi dostosowywalnymi zmianami…”, a wyskakującym oknie kliknąć „Przywróć do domyślnych” i zatwierdzić wszystko OK. Program powinien teraz wczytać wszystkie narzędzia oraz wstążkę.

PODCZAS URUCHAMIANIA PROGRAMU WYŚWIETLA SIĘ KOMUNIKAT „Krytyczny błąd w pliku C:Users[Użytkownik]AppDataRoamingBricsys…default.cui”, A W PROGRAMIE NIE MA WSTĄŻKI ANI PANELI.

Uszkodzony został plik CUI programu, który odpowiada za cały interfejs. W celu naprawienia błędu należy przekopiować plik default.cui z lokalizacji:
C:\Program Files\Bricsys\BricsCAD V(nr wersji programu) pl_PL\UserDataCache\Support\pl_PL
i wkleić go do folderu:
C:\Users\[Użytkownik]\AppData\Roaming\Bricsys\BricsCAD\V(nr wersji programu)\pl_PL\Support
tak, aby zamienić pliki w miejscu docelowym.

PRZY WIĘKSZYCH RYSUNKACH PROGRAM ZNACZNIE ZWALNIA I ZACZYNA SIĘ ZACINAĆ. CZY MOŻNA JAKOŚ PRZYSPIESZYĆ PRACĘ PROGRAMU?

Program BricsCAD domyślnie do pracy wykorzystuje tylko jeden rdzeń procesora, przez co przy większych plikach może zacząć zwalniać, a procesy mogą trwać dłużej. Można jednak zmienić to w Ustawieniach programu. W tym celu należy otworzyć okno Ustawień programu, klikając w ikonkę „Ustawienia” na pasku Menu lub wpisując komendę „USTWIENIA” i potwierdzając ją Enterem. W wyskakującym oknie ustawień należy przejść do sekcji Opcje programu -> System -> Wykorzystanie rdzeni i zaznaczyć opcje „Regeneruj wielowątkowe przetwarzanie” oraz „Przerysuj wielowątkowe przetwarzanie”. Następnie należy przejść do sekcji Opcje programu -> System -> Etykiety obliczeń wielowątkowych i zaznaczyć pierwsze cztery opcje (jeżeli pracujemy na projektach 2D).