Al. Jerozolimskie 184B, 02-486 Warszawa

Pomoc techniczna

Podstawowa

Bezpłatny pakiet obejmuje:

wsparcie przy pobraniu i aktywacji oprogramowania

baza wiedzy online na stronie Bricsys.com zawierająca samouczki i filmy szkoleniowe

problemy związane z obsługą programu rozwiązywane są przez formularz „żądania wsparcia” na stronie www.bricsys.pl

Priorytetowa Maintenance*

Priorytetowy pakiet Maintenance obejmuje:

bezpłatny upgrade do kolejnej wersji BricsCAD

priorytetowe kolejkowanie zgłoszeń „żądań wsparcia”

pomoc przez telefon w godzinach pracy

pomoc z użyciem pulpitu zdalnego

opcja zgłaszania pytań e-mail

diagnoza plików rysunkowych

*Maintenance to dodatkowy pakiet do aktualnego wydania BricsCAD. Zawiera priorytetowe wsparcie techniczne i aktualizację do następnej wersji programu.

Zasady świadczenia pomocy technicznej BrisCAD

 1. Wsparcie techniczne udzielane jest przez firmę Bricsys – producenta oprogramowania oraz firmę Vector Software – Generalnego Dystrybutora BricsCAD w Polsce.
 2. Priorytetowa pomoc techniczna świadczona tylko dla użytkowników posiadających aktualny pakiet Maintenance.
 3. Pakiet podstawowy obejmuje następujący zakres:
  • wsparcie przy pobraniu i aktywacji programu BricsCAD
  • dostęp do bazy wiedzy online zawierającej samouczki i filmy szkoleniowe dotyczące obsługi programu BricsCAD
  • Pakiet priorytetowy obejmuje zakres pakietu bezpłatnego oraz następujące usługi:
 4. Pakiet priorytetowy obejmuje zakres pakietu bezpłatnego oraz następujące usługi:
  • priorytetowe kolejkowanie zgłoszeń „żądań wsparcia”
  • pomoc przez telefon w godzinach pracy
  • pomoc z użyciem pulpitu zdalnego
  • opcja zgłaszania pytań e-mail
  • diagnoza plików rysunkowych
 5. Uwagi dodatkowe:
  • W przypadku zakupu pakietu Maintenance klient ma dostęp do priorytetowej pomocy technicznej przez 365 dni od daty zakupu pakietu.
  • Priorytetowa pomoc udzielana jest przez telefon, email i zdalny pulpit w godzinach pracy biura.
  • Firma Vector Software zastrzega sobie prawo do przekierowania teleofonicznego zgłoszenia na wiadomość mail w przypadku gdy inżynierowie Działu Technicznego prowadzą szkolenia.
  • Priorytetowe wsparcie techniczne przez “żądania wsparcia” prowadzone jest przez dedykowanych inżynierów, dostępnych codziennie w godzinach pracy biura.

FAQ

CO ZROBIĆ GDY ULEGŁ USZKODZENIU KOMPUTER, NA KTÓRYM BYŁA LICENCJA BRICSCAD.

W takiej sytuacji należy dezaktywować licencję poprzez stronę www.bricsys.pl. Należy się zalogować (na konto, na którym mamy przypisaną daną licencję), a następnie w „Licencje i żądanie wsparcia” znaleźć licencję przypisaną do danego komputera. Należy pamiętać, że takiej dezaktywacji można dokonać tylko dwukrotnie.

SKĄD MOGĘ POBRAĆ STARSZE WERSJE PROGRAMU BRICSCAD?

Wersje archiwalne, można pobrać ze strony: https://www.vectorsoft.pl/bricscad-archiwalne-wersje/

JAK PRZETESTOWAĆ PROGRAM W WERSJI INNEJ NIŻ PLATINUM?

Należy wpisać funkcję Runaslevel. Program poprosi o podanie wartości zmiennej. 0-Classic, 1-Pro, 2-Platinum. Następnie należy zrestartować program.

W JAKI SPOSÓB POZYSKAĆ LICENCJĘ AKADEMICKĄ?

Licencja Akademicka jest dostępna zarówno dla pojedynczych studentów jak i dla placówek dydaktycznych. Aby ją nabyć należy wejść na stronę: https://www.bricsys.com/pl_PL/ zarejestrować się odpowiednio jako student lub jako uczelnia, a następnie wysłać skan legitymacji studenckiej (w przypadku studenta) lub wypełniony formularz (w przypadku placówki). Po rozpatrzeniu zgłoszenia, klucz zostanie wysłany na pocztę e-mail.

JAKIE FORMATY SĄ WSPIERANE PRZEZ BRICSCADA?

Standardowo program otwiera DWG/DXF/DWT, zapisuje DWG/DXF/DWF/DWT.  Dodatkowo istnieje możliwość pracy na plikach rastrowych (.BMP, .TIFF, .JPEG, .GIF, .PNG, .WMF, .EMF, .PCX, .RAS, .TGA), podkładach PDF i tabelach excel. Możliwość publikacji dokumentu do PDF.   Poza standardowymi, obsługa formatów poprzez BricsCAD Communicator: IMPORT IGS, IGES: Initial Graphics Exchange Specification STE, STP, STEP: Standard for Exchange of Product data IAM, IPT: Inventor CATIA V4 and V5 PARASOLID PAR, PSM: Solid Edge PRT: NX ASM, PRT: Creo Elements / Pro Engineer SLDASM, SLDPRT: Solidworks VDA: VDA-FS EXPORT STE, STP, STEP: Standard for Exchange of Product data IGS, IGES: Initial Graphics Exchange Specification CATIA V4 and V5 3D PDF