Rekomendowany przepływ danych projektowych w BricsCAD BIM - VectorCAD
Al. Jerozolimskie 184B, 02-486 Warszawa

Rekomendowany przepływ danych projektowych w BricsCAD BIM

W Październiku ubiegłego roku ukazała się już 21 wersja oprogramowania BricsCAD. Na przestrzeni lat, BricsCAD zmieniał się od programu CAD 2D o podstawowych narzędziach do kreślenia, przez pełnoprawny i najszybszy zamiennik drogich programów CAD, aż w końcu stał się oprogramowaniem do modelowania BIM, projektowania mechanicznego, a jego narzędzia oparte na sztucznej inteligencji to pierwsza klasa wśród najnowocześniejszych rozwiązań wspomagających projektowanie.

Obecnie BricsCAD można podzielić na następujące wersje: Shape, Lite, Pro, Mechanical, BIM i Ultimate. Przy czym Shape jest darmowym oprogramowaniem, a Ultimate zawiera całość dostępnych funkcjonalności. We wszystkich wersjach, BricsCAD pracuje natywnie na plikach DWG, jednocześnie zachowując możliwość zapisu do innych formatów celem współpracy z pozostałymi programami CAD.

Wersja BIM rozwija się intensywnie już od sześciu lat. Twórcy nie starają się powielać skomplikowanych rozwiązań wiodących programów konkurencji, a raczej maksymalnie upraszczają proces tworzenia modelu. Celem jest dostosowanie przystępnego narzędzia dla architektów i konstruktorów, które spełnia normy technologii BIM.

Podejście do projektowania twórców BricsCAD BIM można określić jako „od ogółu do szczegółu”, stawiając sam proces projektowania jako czynność nadrzędną, która dopiero w późniejszych etapach jest uzupełniana o typowe dla technologii BIM zestawy informacji.  W dalszej części tekstu opisano rekomendowaną dla BricsCAD BIM kolejność prac projektowych.

Modelowanie koncepcyjne

Obraz2
Rysunek 1 BricsCAD Shape. Model koncepcyjny. Z Prawej strony widoczna biblioteka komponentów.

Pracę nad koncepcją najlepiej jest zacząć od swobodnego modelowania bryłowego 3D. Ten sposób projektowania jest wolny od wszelkich ograniczeń, dlatego jest to najlepszy wybór do zamodelowania swojego pomysłu. Pracę można zacząć od wyciągnięcia obiektów 3D na podstawie płaskiego podrysu lub od wstawiania prostych brył 3D. Następnie korzysta się z intuicyjnych narzędzi do edycji w celu osiągnięcia pożądanego kształtu, co w przypadku elementów bryłowych jest bardzo łatwe. W kolejnym etapie, można wzbogacić swój projekt nadając tekstury materiałów, czy wstawiając okna, drzwi oraz inne elementy po prostu przeciągając je z menu i upuszczając na modelu.

Wszystkie te funkcje dostępne są również w darmowym BricsCAD Shape, który został stworzony, aby zmaksymalizować swobodę kształtowania koncepcji projektu. Program jest na tyle prosty w obsłudze, że często wykorzystują go prywatni użytkownicy do tworzenia modeli 3D swoich domów i mieszkań, aby lepiej zaplanować remont czy przemeblowanie.

Korzystając z dodatku do BricsCAD BIM – Rhino Grasshopper – możliwe jest utworzenie parametrycznej geometrii, która pozawala wygenerować wiele koncepcji na bazie początkowego modelu. Dodatkowo, za pomocą narzędzia Szybki Budynek, użytkownik jest w stanie przekonwertować model bryłowy na model budynku zwierającego ściany, stropy oraz strefy. Tego typu operacja pozwala szybko uzyskać dostęp do wstępnych informacji ilościowych np. powierzchni stropów modelu koncepcyjnego.

Klasyfikacja elementów

Obraz3

Rysunek 2 Klasyfikacja elementów modelu BIM.

Tworzenie docelowego modelu BIM polega na przetwarzaniu wcześniej utworzonego podczas etapu koncepcyjnego modelu bryłowego. Pierwszą czynnością jest utworzenie obiektu przestrzennego „Budynku” o odpowiedniej liczbie pięter, a następnie tzw. klasyfikacja elementów. Klasyfikacja polega na przypisaniu poszczególnym bryłom odpowiedniego typu zgodnie z strukturą plików IFC: ściana, strop, słup itd. oraz budynku i piętra, do których przynależą.

BricsCAD BIM posiada narzędzia, które są w stanie zautomatyzować klasyfikację dzięki algorytmom sztucznej inteligencji. Polecenie BIMIFY automatycznie przypisuje elementom odpowiednie typy oraz przydziela ja do właściwych budynków i pięter, a dodatkowo tworzy płaszczyzny przekrojów oraz widoków elewacji.

Struktura warstwowa

Obraz4

Rysunek 3 Struktura warstwowa w widoku przekroju.

Kolejnym krokiem jest nadanie struktury warstwowej poszczególnym ścianom, stropom i dachom.  W panelu kompozycji można utworzyć lub wybrać strukturę warstwową, którą później przypisuje się do elementów. Pomocna znowu będzie sztuczna inteligencja, która zawarta w poleceniu BIM Sugestia, potrafi na podstawie nadanych kliku kompozycji, powielić ten wybór na całym modelu.

Połączenia

Obraz5
Rysunek 4 Model w trakcie polecenia Propaguj. Funkcja poświetla wszystkie możliwe miejsca w modelu, gdzie można zastosować wcześniej wybrane połączenie (w tym wypadku między stropem, a ścianą).

Typowe dla BricsCAD modelowanie bezpośrednie pozwala w prosty sposób edytować długości poszczególnych warstw kompozycji, przy definiowaniu połączenia pomiędzy elementami (typu ściana-strop lub między ścianami o różnych kompozycjach). Utworzone połączenie można zapisać w odpowiednim panelu do późniejszego użytku oraz powielić na całym modelu. Narzędzie Propaguj wyszukuje i sugeruje użytkownikowi podobne miejsca w których można zastosować dane połączenie i kopiuje je w wybranych pozycjach.

Chmury punktów

Obraz6
Rysunek 5 BricsCAD z wczytaną chmurą punktów. Po lewej stronie widok wewnątrz chmury punktów. Po prawej stronie widok zdjęcia sferycznego z miejsca ustawienia skanera.

Skanowanie laserowe jest z pewnością najsprawniejszą metodą odwzorowania rzeczywistości. Efektem pracy skanera jest obiekt zwany chmurą punktów, który można wczytać do BricsCAD. Oprócz standardowych operacji na chmurach punktów, czyli wczytania, obracania i przycięcia, BricsCAD daje dostęp do narzędzi ułatwiających stworzenie modelu bryłowego lub powierzchniowego. Program jest w stanie wykryć punkty znajdujące się na jednej płaszczyźnie i wstawić w tym miejscu płaszczyznę lub bryłę. Inna funkcja, pozwala na podstawie punktów znajdujących się na powierzchni przekroju, automatycznie narysować linie. Dzięki tym narzędziom użytkownik może stworzyć model bryłowy, który później łatwo da się przetworzyć na model BIM.

Generowanie dokumentacji

Obraz7

Rysunek 6 Widoki planu wygenerowane automatycznie w BricsCAD BIM. W obu przypadkach zastosowano różne style wyświetlania, aby wyróżnić ognioodporność poszczególnych ścian (po lewej)  oraz klasy poszczególnych stref (po prawej).

BricsCAD BIM automatycznie generuje i aktualizuje arkusze z widokami elewacji i przekrojów. Użytkownik musi jedynie na początku ustalić podstawowe ustawienia typu rozmiar arkusza, skala widoków, lokalizacja pliku z arkuszami. Oprócz standardowych narzędzi CAD do tworzenia opisów, do widoków można dodać automatyczne tagi, czyli odnośniki opisowe. Style poszczególnych widoków można dostosować, za pomocą narzędzi filtrowania elementów. Dodatkowo, BricsCAD BIM umożliwia tworzenie zestawień materiałów opartych na przypisanych danych ilościowych.

Wizualizacje

Obraz8
Rysunek 7 Przykładowy rendering uzyskany w przy współpracy z programem Twinmotion.

BricsCAD jest w stanie samodzielnie wygenerować prosty widok renderowany dzięki teksturom materiałów przypisanych do poszczególnych kompozycji. W celu uzyskania wysokiej jakości wizualizacji BricsCAD jest zintegrowany z Twinmotion – programem do tworznia wizualizacji 3D w czasie rzeczywistym. Oparty na silniku Unreal Engine firmy Epic Games, Twinmotion pozwala użytkownikom BricsCAD na przekształcanie ich modeli BIM i CAD w bogate w szczegóły, wysokiej jakości obrazy, panoramy i filmy standardowe oraz 360 stopni.

Współpraca

Obraz9
Rysunek 8 Bricsys 24/7 – oparte na chmurze (SaaS) środowisko wspólnych danych (CDE) do zarządzania dokumentami i automatyzacji przepływu pracy.

Najsprawniejszą metodą współpracy jest wymiana danych projektowych przez portal chmurowy. BricsCAD posiada dedykowane narzędzie, z którego można korzystać bezpośrednio w programie przez wbudowany panel. Bricsys 24/7 to oparte na chmurze (SaaS) wspólne środowisko danych (CDE) do zarządzania dokumentami oraz automatyzacji przepływu pracy. Administrator projektu Bricsys 24/7 może zaprosić nieograniczoną liczbę użytkowników do projektu, nadać rolę oraz dostęp do właściwych plików.

Podsumowanie

BricsCAD BIM daje możliwość tworzenia modelu BIM od etapu koncepcji, poprzez zwiększanie poziomu szczegółowości geometrii, aż po wygenerowanie i edycję dokumentacji płaskiej. Oprogramowanie posiada certyfikat BuildingSmart International IFC2x3 Coordination View 2.0, co umożliwia współdzielenie modeli między architekturą, inżynierią konstrukcyjną i modelami instalacji. Dodatkowo, obsługiwany jest format BCF – służący do wymiany komentarzy dotyczących modelu, a Bricsys 24/7 spełnia rolę wspólnego środowiska danych CDE.