TeKAD - VectorCAD
Al. Jerozolimskie 184B, 02-486 Warszawa

TeKAD

Podstawowym przeznaczeniem programu jest wspieranie tworzenia rysunków konstrukcji zbrojeniowych. Dodatkowo program zawiera szereg procedur upraszczających i przyśpieszających tworzenie nowych obiektów i opisów występujących przy tworzeniu rysunków budowlanych tzn. tworzenie warstw, stylów tekstowych, wstawianie bloków itp.