TranMap - VectorCAD
Al. Jerozolimskie 184B, 02-486 Warszawa

TranMap

Zaawansowany i uniwersalny program do transformacji współrzędnych pomiędzy różnymi układami (również zagranicznymi). TranMap umożliwia transformację: plików tekstowych i DXF oraz plików rysunkowych bezpośrednio w oprogramowaniu CAD.