Ventpack® - VectorCAD
Al. Jerozolimskie 184B, 02-486 Warszawa

Ventpack®

Ventpack® to najbardziej wydajne oprogramowanie CAD & BIM do wspomagania projektowania systemów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i wentylacji pożarowej.
Program pracuje w środowisku graficznym BricsCAD Pro/BIM