Wms2Cad - VectorCAD
Al. Jerozolimskie 184B, 02-486 Warszawa

Wms2Cad

Wms2Cad to program do szybkiego georeferencyjnego wyświetlanie na rysunku CAD map i zobrazowań z serwisów WMS. Pozwala też na pozyskanie dodatkowych informacji z tych serwisów takich jak rzędne z NMT. Posiada dużą bazę predefiniowanych serwisów WMS, TMS i WMTS oraz umożliwia łatwe dodawanie do niej dodatkowych serwisów.