Al. Jerozolimskie 184B, 02-486 Warszawa

Kontakt

Dział Handlowy BricsCAD

Tel.: 22 489 89 01
bricscad@vectorsoft.pl

Dział Realizacji Zamówień:

Wsparcie techniczne:

Tel.: 22 489 89 12
pomoc@vectorsoft.pl

Vector Software Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 184B
02- 486 Warszawa
Tel.: 22 489 89 00
Fax: 22 489 89 89
biuro@vectorsoft.pl
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS
KRS: 0000222218
REGON: 015877208
NIP: 113-252-04-35
Kapitał Zakładowy: 100 000 PLN

Pomoc BricsCAD

Tel.: 22 489 89 12
pomoc@vectorsoft.pl