Kontakt - VectorCAD
Al. Jerozolimskie 184B, 02-486 Warszawa

Kontakt

Dział Handlowy BricsCAD

Tel.: 506 178 062
bricscad@vectorsoft.pl

 

Dział Realizacji Zamówień:

Wsparcie techniczne BricsCAD:

Tel.: 734 139 578
pomoc@vectorsoft.pl

 

Vector Software Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 184B
02- 486 Warszawa
Tel.: 22 489 89 00
Fax: 22 489 89 89
biuro@vectorsoft.pl
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS
KRS: 0000222218
REGON: 015877208
NIP: 113-252-04-35
Kapitał Zakładowy: 100 000 PLN