Kontakt - VectorCAD
Al. Jerozolimskie 184B, 02-486 Warszawa

Kontakt

Dział Handlowy BricsCAD

+48 22 489 89 01
bricscad@vectorsoftware.pl

Partnerzy Handlowi

Wsparcie Techniczne BricsCAD

Karol Sęk

Dyrektor Sprzedaży Oprogramowania CAD
+48 602 321 834
ksek@vectorsoftware.pl

Dominika Zalewska

Manager Rozwoju Sieci Partnerskiej
+48 733 518 149
dzalewska@vectorsoftware.pl

Adam Bośka

Specjalista ds. wsparcia technicznego CAD
+48 734 139 578
aboska@vectorsoftware.pl
pomoc@vectorsoftware.pl

Marcin Marczewski

Specjalista ds. Oprogramowania CAD
+48 506 178 062
mmarczewski@vectorsoftware.pl

Milena Mikołajewska

Specjalista ds. Oprogramowania CAD
+48 734 120 290
mmikolajewska@vectorsoftware.pl

Artur Dalidowicz

Specjalista ds. Oprogramowania CAD
+48 880 345 308
adalidowicz@vectorsoftware.pl

Vector Software Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 184B
02- 486 Warszawa
Tel.: 22 489 89 00
Fax: 22 489 89 89
biuro@vectorsoftware.pl
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS
KRS: 0000222218
REGON: 015877208
NIP: 113-252-04-35
Kapitał Zakładowy: 100 000 PLN