BricsCAD Lite

BricsCAD Lite

2.400,00  netto

SZYBKI I KOMPATYBILNY CAD W PRZYSTĘPNEJ CENIE

najważniejsze nowości w v21
  • Bloki parametryczne
  • Obsługa wielowątkowości procesorów
  • Optymalizacja rysunków
  • Eksport do DGN, PRC i 3DPDF
podstawowe funkcje
  • Wszystkie znane funkcjonalności CAD
  • Praca na plikach DWG
  • Kompatybilność poleceń z AutoCAD
  • Połączenie z chmurą Bricsys 24/7
  • Import plików PDF do DWG
  • Pełne wsparcie LISP

Podstawowa wersja BricsCAD Lite może posłużyć nam do szkicowania płaskiego. Ważną kwestią jest kompatybilność z innymi programami CAD. Układ narzędzi w interfejsie użytkownika, jak również nazwy opcji i poleceń dostosowane są w taki sposób, by przejście z innego oprogramowania CAD nie wymagało dodatkowej adaptacji. Ponadto, jeżeli do tej pory pracowałeś w programie AutoCAD, możesz po prostu otworzyć nasze pliki DWG w BricsCAD i kontynuować pracę używając tych samych poleceń. Pełna kompatybilność dotyczy również plików ustawień: CUI, PGP, PC3 itp.

BricsCAD Lite, oprócz podstawowych narzędzi do tworzenia i edycji rysunku, posiada szereg unikalnych funkcji, których nie ma w innych programach CAD. Najciekawsze to naszym zdaniem te, które wykorzystują algorytmy sztucznej inteligencji. Wartymi uwagi są funkcje polecenie Blockify  - potrafi przeszukać nasz rysunek i powtarzającą się geometrię zamienić w bloki co z pewnością zaoszczędzi pracy i miejsca na dysku. Kolejnym narzędziem bardzo praktycznym jest możliwość konwertowania plików rysunkowych PDF na DWG. Dodatkowo, w najnowszej wersji wprowadzono między innymi: tworzenie bloków parametrycznych, obsługę wielowątkowości procesorów oraz funkcję optymalizacji geometrii.

Warto również wspomnieć o obsłudze programów LISP. Możemy korzystać z tych samych procedur, z których korzystaliśmy w AutoCAD oraz tworzyć własne za pomocą wbudowanego edytora programów LISP BLADE.