Al. Jerozolimskie 184B, 02-486 Warszawa

BRICSCAD BIM

Daje możliwość tworzenia i zarządzania projektami budynków i infrastruktury znacznie szybciej i bardziej ekonomicznie niż z tradycyjnym programami CAD.
Dzięki BricsCAD BIM możesz przejść przez wszystkie etapy projektu, bez konieczności zakupu dodatkowego oprogramowania!

Eksploruj swój model z rożnych widoków

BricsCAD BIM myśli za Ciebie. Modele BIM istnieją na swoistym placu budowy i mogą zawierać więcej niż jeden budynek. Każdy z nich może mieć wiele pięter. Zawsze masz pełną kontrolę nad właściwościami, które przypisujesz tym elementom BIM.

Dodawaj informacje do elementów budynku łatwo i przyjemnie

Przechowuj informacje na temat materiałów i ich złożeń w bazie danych projektu. Znajdziesz ją w panelu BIM. Zapisywane dane zawierać mogą specyfikacje materiałowe wraz z nazwami warstw i definicjami

Generuj rzuty

Generuj arkusze w kilka sekund i wypełniaj je elewacjami, przekrojami lub rzutami. Jeśli potrzeba więcej szczegółowości, możesz zaktualizować swój model z pomocą szczegółowych rysunków.

Sugestie połączeń

Wybierz dwa elementy budynku, a narzędzie BIM Suggest dokona analizy połączeń między nimi, znajdując następnie podobne powierzchnie w modelu, gdzie zasugerowane połączenie może zostać również wykorzystane.

Automatyczna klasyfikacja BIMify

Twórz swój projekt w pełnym BIM z pomocą BIMIFY. Klasyfikacja elementów budynku (konstrukcja, detale architektoniczne, instalacje itp.) i ich lokalizacja jest dokonywana automatycznie, oszczędzając Twój czas.

Modelowanie strukturalne

Nowe narzędzia modelowania strukturalnego BricsCAD BIM rozpoznaje bryły liniowe i klasyfikuje je jako kolumny, belki, balustrady, rury, przewody i inne.

Parametryczne modelowanie schodów

Za pomocą zaledwie kilku kliknięć BIMSTAIR umożliwia stworzenie kompletnych schodów parametrycznych, obsługujących schody proste, w kształcie litery L i U.

Biblioteka detali propegate

Parametryczne propagate umożliwia parametryzację i zapisanie szczegółów w bibliotece do późniejszego ponownego wykorzystania w dowolnym momencie w dowolnym modelu.

Panel BCF

Panel BCF upraszcza komunikację problemów opartych na modelu z innymi aplikacjami. Zawiera przegląd otwartych spraw, ich statusu, a także użytkowników

IFC4

IFC4 umożliwia eksport i import modeli IFC4 z ulepszoną obsługą NURBS i obsługą siatek.

Połączenie z Grasshopper

Połączenie z Grasshopper wypełnia lukę między algorytmicznym a standardowym modelowaniem informacji o budynku w przepływie pracy w czasie rzeczywistym i dwukierunkowym.

Połączenie Enscape

Enscape zapewnia wysokiej jakości renderowanie w czasie rzeczywistym zintegrowane z obiegiem projektu poprzez wykorzystanie istniejących danych BIM.

Panel Bricsys 24/7

Panel 24/7 podnosi współpracę projektową między zespołami w zakresie zarządzania danymi projektu i produktu.