BricsCAD BIM - modelowanie informacji o budynku - VectorCAD
Al. Jerozolimskie 184B, 02-486 Warszawa

BRICSCAD BIM

Modelowanie Informacji o Budynku

Obraz1

Kompleksowy przepływ pracy

Jeden kompleksowy przepływ pracy BIM dla projektu, dokumentacji
konstrukcyjnej i produktów budowlanych.

Obraz2

Projektuj z bryłami

Doświadcz swobody projektowania dzięki przepływowi
pracy 3D, nieograniczonemu przez wstępnie zdefiniowane
elementy lub komponenty bibliotek. Użyj intuicyjnego,
bezpośredniego modelowania push-pull, aby nadać kształt
koncepcji modelu bryłowego. Twój model pozostanie lekki
i responsywny, ponieważ nie jest przeciążony informacjami,
ani nadmiernie ograniczony.

„Jeśli jesteś inżynierem przyzwyczajonym do pracy w 2D, znacznie łatwiej jest rozpocząć pracę w 3D z BricsCAD niż z jakimkolwiek innym narzędziem, ponieważ możesz po prostu podążać za tym samym intuicyjnym wzorcem”.

HRISTO GUENTCHEV, DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY W PROTOTYP 

Obraz6
Obraz7
Obraz8

Szybkiszkic

Szybkie budowanie

Twórz przestrzenie i strefy

Szybkiszkic przenosi drafting do świata 3D. Możesz tworzyć i modyfikować układy pomieszczeń 3D tak łatwo, jak szkicowanie rzutu 2D. Tworzenie i edytowanie prostokątnych pomieszczeń i budynków w kształcie litery L nigdy nie było tak szybkie.

 

QuickBuilding obsługuje iteracyjne i generatywne procesy projektowania, szybko przekształcając model bryły w koncepcyjny model BIM ze stropami, ścianami i przestrzeniami – pomagając projektantowi zbadać wiele opcji projektowych na wczesnym etapie projektowania.

Masz nieograniczoną swobodę tworzenia przestrzeni i stref przy użyciu swobodnego podejścia do modelowania bezpośredniego. Przestrzenie mogą być przedstawione za pomocą prostych lub złożonych objętości 3D oraz granic 2D. Metody te dają możliwość określania obszarów zabudowy z pełną swobodą.

Wizualizacja

Wizualizuj swój projekt na każdym etapie przepływu pracy dzięki BricsCAD BIM. Za pomocą jednego kliknięcia możesz rozpocząć renderowanie w czasie rzeczywistym za pomocą Enscape, Twinmotion lub Lumion.

Obraz9

Klasyfikuj, replikuj, automatyzuj

Wykorzystaj moc narzędzi AI, aby automatycznie konwertować modele stadium koncepcyjnego do w pełni sklasyfikowanych modeli BIM (LOD 200). Następnie zwiększaj poziom szczegółowości swojego BIM w sposób ciągły, korzystając z mocy przepływów pracy BricsCAD BIM opartych na sztucznej inteligencji.

Obraz11
Obraz12
Obraz13
Obraz14

Klasyfikuj elementy budynku

Automatyczne uzupełnianie danych BIM

Propaguj szczegóły

BIMIFY sprawdza geometrię każdej bryły w modelu, a następnie wykrywa i automatycznie przypisuje klasyfikacje obiektów IFC. Ten automatyczny klasyfikator może zaoszczędzić wiele godzin pracy przy tworzeniu modelu BIM.

 

AUTOMATCH automatycznie dopasuje i uzupełni informacje BIM, takie jak brakujące kompozycje, właściwości i inne. Dodaj kompozycje do ściany, a AUTOMATCH zasugeruje dodanie tej kompozycji do każdej pasującej ściany w całym modelu BIM.

Automatycznie utrzymuj spójny poziom szczegółowości (LOD) w całym modelu. Dostosuj warstwę kompozycji na styku stropu / ściany i powtórz tę zmianę w BIM, gdziekolwiek tego potrzebujesz. Zawsze masz pełną kontrolę nad sugestiami Propagacji.

Szczegółowość i kwantyfikacja

Zwiększ poziom LOD swojego modelu, dodając
informacje i automatycznie kopiując je w dowolnym lub
wszystkich pasujących wystąpieniach.
Dzięki wysokiej dokładności i ciągłemu poziomowi szczegółowości,
można wyodrębnić, wyświetlić i wyeksportować dokładne przedmiary
ilościowe i listy materiałów.

Obraz15
Obraz16
Obraz17
Obraz18

Propaguj (kopiuj detale)

Ilości konfigurowane przez użytkownika

Wyodrębnianie danych

Przepływ pracy Propaguj w BricsCAD BIM może być używany do replikowania szczegółów architektonicznych i konstrukcyjnych w całym modelu BIM. Szczegóły mogą być automatycznie parametryzowane, a następnie przechowywane, zarządzane i używane z poziomu biblioteki szczegółów. Te niestandardowe komponenty mogą być ponownie używane na różnych etapach procesu projektowania oraz w wielu projektach.

 

Dzięki BricsCAD BIM możesz stworzyć niestandardowe zakresy ilościowe, aby spełnić Twoje standardy. Każdemu typowi klasyfikacji BIM można przypisać niestandardową ilość i wybrać sposób obliczania każdej ilości.

Wszelkie dane – ilości, właściwości itp. – można wyodrębnić z rysunków lub projektu BIM. Dane te można umieścić w wygenerowanej tabeli lub połączonym pliku .csv. BricsCAD BIM obsługuje również zaawansowane filtrowanie, aby wyodrębnić tylko te właściwości, które chcesz lub potrzebujesz.

Generuj spektakularną dokumentację

Twórz przejrzystą i dokładną dokumentację konstrukcyjną w rekordowym czasie, korzystając z automatycznego generowania przekrojów, elewacji, widoków rysunków i układów arkuszy. Zawsze możesz je dostosować, korzystając z najlepszych na świecie narzędzi do kreślenia i adnotacji. Wprowadź zmiany w modelu, a wszystkie powiązane widoki rysunków zostaną automatycznie wygenerowane ponownie, aby zachować pełną synchronizację z modelem.

Obraz19

Generowanie rysunków

W BricsCAD BIM generowanie widoków rysunków i zestawów arkuszy wykorzystuje wielowątkowość, aby jednocześnie można było płynnie pracować.

Wpisz szablony planów

 

Dzięki konfigurowalnym przez użytkownika szablonom widoków, można generować i dostosowywać dowolny arkusz planu (architektoniczny, konstrukcyjny, przeciwpożarowy i bezpieczeństwa itp.).
Arkusze możemy dodatkowo opisać za pomocą generowanych adnotacji i tagów.

Przeglądarka projektu BIM

Twórz rysunki, przekroje i zestawienia 2D oraz zarządzaj nimi za pomocą zintegrowanej Przeglądarki Projektu. Wszystko jest dobrze zorganizowane w jednym miejscu.

Automatyczne adnotacje

Umieszczaj i aktualizuj znaczniki oraz wymiary automatycznie, dzięki narzędziom do generowania adnotacji BricsCAD BIM.

Dostarczaj niestandardowe projekty wyrobów budowlanych

Dokładność BricsCAD BIM otwiera nowe horyzonty dla producentów wyrobów budowlanych. Komponenty niestandardowe można projektować i udostępniać jako zespoły do wykorzystania w BIM lub na hali produkcyjnej. Producenci komponentów budowlanych mogą tworzyć gotowe do produkcji zespoły w BricsCAD® Mechanical, a następnie udostępniać swoje projekty jako biblioteki komponentów do wykorzystania w BricsCAD BIM.

Obraz24
Obraz25
Obraz26
Obraz27

Parametryzuj

Części i złożenia

Narzędzia MEP

Przepływ pracy Parametryzuj w BricsCAD BIM pozwala tworzyć inteligentne, w pełni parametryczne komponenty budynku w kilka sekund, bez kłopotów z ręcznym przypisywaniem parametrów i wiązań.

Producenci komponentów budowlanych mogą pracować w BricsCAD Mechanical lub innych systemach projektowania mechanicznego, a następnie udostępniać swoje projekty jako biblioteki komponentów dla BricsCAD BIM.

BricsCAD BIM wspiera budowanie usług mechanicznych w pełnym 3D. Intuicyjne narzędzia do modelowania umożliwiają tworzenie kanałów i rur HVAC jako segmentów przepływu. Segmenty te można łączyć automatycznie za pomocą kolanek, trójników i automatycznego odgałęzienia.

Aplikacje

Bricsys Collective ™ łączy naszych czołowych niezależnych twórców
aplikacji, aby oferować rozwiązania projektowe i analityczne dla
inżynierii strukturalnej i analizy, budowy systemów mechanicznych,
renderowania fotorealistycznego i projektowania algorytmicznego.

Projekt witryny Civil
Twinmotion
Grasshopper
AX3000
Enscape
BIMobject

Współpracuj swobodnie

BricsCAD BIM obsługuje globalne, otwarte standardy, aby zapewnić płynną współpracę ze wszystkimi w
rozszerzonym zespole projektowo-budowlanym. Dodaj Bricsys 24/7, nasze środowisko Common Data
Enviroment (CDE) oparte na SaaS, jako centrum udostępniania modeli i komunikacji projektowej.

Obraz34
Obraz35
Obraz36

IFC 4.0 i BCF

Importuj bezpośrednio z Trimble Sketchup

Import RVT

Podstawowa baza danych BricsCAD BIM to bezpośrednie mapowanie 1:1 ze schematem OpenBIMIndustry Foundation Classes (IFC) 4.0. Obsługujemy otwarte standardy w całym produkcie, takie jak format współpracy BIM (BCF) do wyświetlania i rozwiązywania problemów projektowych.

Kiedy importujesz pliki SKP do BricsCAD Shape, są one automatycznie zszywane w bryły. BricsCAD Shape obsługuje import najnowszych wersji plików SKP.

Importuj swoje projekty RVT bezpośrednio do BricsCAD, wczytując całą geometrię i umożliwiając łatwą współpracę z zespołami używającymi Revit®.
Importuj geometrię z Autodesk® Revit®. Użyj projektu RVT jako odniesienia lub jako natywnej bryły, aby ułatwić wspólny przepływy pracy w BricsCAD BIM V21.