BricsCAD Lite - oprogramowanie do rysowania 2D/3D - VectorCAD
Al. Jerozolimskie 184B, 02-486 Warszawa

BRICSCAD Lite

Oprogramowanie CAD do rysowania 2D

Znajomy CAD

Wykorzystaj to, co już wiesz, dzięki pełnej zgodności
poleceń, skryptów, makr i menu ze standardowym
programem CAD.

Obraz4

Obraz5
Obraz6

BricsCAD Lite jest wysoce kompatybilny
z AutoCAD ® LT 2021

Nie ma potrzeby zmiany drukarek, szablonów, bloków lub układów zestawu arkuszy, aby przejść do BricsCAD – są one w 100% kompatybilne. Nazwy poleceń, aliasy i zmienne systemowe są takie same w BricsCAD i AutoCAD®. BricsCAD jest oparty na natywnym formacie DWG, aby zapewnić najwyższą kompatybilność z innymi użytkownikami CAD we wszystkich branżach.

  • Zgodność z poleceniami
  • Zgodność z menu (.CUI, .CUIX)
  • Kompatybilny z makrami / skryptami
  • Obsługiwane pliki (.PC3, .LIN, .PAT, .DWT, .SSM) są zgodne
  • Oparty na technologii DWG 2018

Procedury Lisp

Procedury Lisp

Możesz uruchamiać procedury LISP opracowane w AutoCAD® i innych aplikacjach CAD oraz rozwijać własne w BricsCAD LISP Advanced Development Environment (BLADE). BricsCAD jest oparty na OpenLISP, z nowoczesnym zarządzaniem pamięcią i doskonałą wydajnością.

Dlaczego warto korzystać z Lipsa?

Procedury Lisp to najłatwiejszy sposób automatyzacji procesów i przepływów pracy, zmiany właściwości elementów, automatyzacji rysowania i relacji XREF, standaryzacji  przepływów pracy podczas drukowania i publikowania itp.

Kod Lisp jest niezależny od platformy.

Obraz10

 

 

 

Korzystaj ze swoich Bloków Dynamicznych AutoCAD® w BricsCAD Lite

Możesz użyć bloków dynamicznych, które utworzyłeś w AutoCAD® bezpośrednio w BricsCAD. Kontroluj stany widoczności oraz rozciągaj, odwracaj i obracaj tak samo, jak w programie AutoCAD®.

Wydajny CAD

BricsCAD oferuje unikalne narzędzia, które pomogą Ci wykonać więcej pracy szybciej. Wiele z
nich jest obsługiwanych przez zaawansowane technologie uczenia maszynowego, które
przyspieszają zadania, które mogą trwać godziny lub dłużej, przy użyciu standardowych
metod ręcznych.

Obraz12

Eksplorator rysunków zapewnia większą kontrolę nad wszystkimi elementami rysunku

Eksplorator rysunków centralizuje w BricsCAD to, za co w innych
platformach CAD odpowiada tak wielu oddzielnych okien dialogowych.
Łatwa nawigacja, łatwe wyszukiwanie.

Typy linii

 

Zarządzanie warstwami

 

Kontrola LUW

 

Zewnętrzne odnośniki

Bloki

 

Obrazy

 

Płaszczyzny przekroju

 

ORAZ WIELE WIĘCEJ

Obraz20
Obraz21
Obraz22

Konwertuj powtarzaną geometrię na definicje bloków

Blockify automatycznie tworzy definicję bloku i zastępuje wszystkie zgodne zestawy elementów odniesieniami do bloków w całym rysunku. Możesz zmniejszyć rozmiar pliku DWG do 90%, używając Blockify do znajdowania powtarzającej się geometrii i przekształcania jej w odnośniki bloków.

Quad: rysowanie, edycja i informacje w pobliżu
kursora

Unikalne menu Quad w BricsCAD to podręczna paleta, która przewiduje użycie poleceń i umożliwia szybki dostęp jednym kliknięciem do narzędzia, którego najprawdopodobniej będziesz potrzebować jako następne. Jego algorytmy bazują na sztucznej inteligencji, która prognozuje użycie poleceń w oparciu o sposób korzystania z BricsCAD.

Automatycznie wyrównaj skopiowane elementy

CopyGuided automatycznie wyrównuje skopiowane elementy do odpowiedniej geometrii przy użyciu generowanych krzywych prowadzących. Możesz wskazać elementy do użycia jako krzywe prowadzące lub pozostawić to BricsCAD, aby program sam je określił na podstawie wybranych elementów rysunku.

Szybki i stabilny CAD

CAD powinien działać płynnie, bez względu na to, ile
milionów linii znajduje się w pliku.

2.7x szybszy

Podczas otwierania rysunków dwg
Źródło: CadTempo and BricsCAD Performance

 

 2.8x szybszy

Podczas uruchamiania procedur LISP
Źródło: BricsCAD’s LISP kicks sand in the face of AutoCAD’s

 

Wykorzystaj rzeczywisty potencjał wielordzeniowych procesorów

BricsCAD obsługuje wielowątkowe operacje multiprocesorowe, aby przyspieszyć pracę w zakresie ładowania plików, generowania rysunków i renderowania. Aktualnie użytkownicy BricsCAD BIM oraz BricsCAD Mechanical już wykorzystują wielordzeniowe procesory, aby przyspieszyć generowanie arkuszy rysunkowych i aktualizacje w tle, podczas gdy jednocześnie można kontynuować pracę nad modelem BIM lub złożeniem.

Obraz24
Obraz25

Silnik graficzny o wysokiej wydajności

W każdej nowej wersji BricsCAD dążymy do poprawy wydajności wyświetlania. Ciesz się płynnymi operacjami powiększania i przesuwania na rysunkach zawierających setki tysięcy elementów. BricsCAD wykorzystuje system graficzny Redway3D, aby zapewnić doskonałą wydajność wyświetlania grafiki 3D.

Podkłady PDF i BIG TIFF

Używamy trwałej pamięci podręcznej obrazów o wielu rozdzielczościach, która służy do wyświetlania podkładów PDF, umożliwiając superszybkie operacje powiększania i przesuwania. Silnik rastrowy BricsCAD zapewnia doskonałą wydajność przesuwania i powiększania, nawet w przypadku ogromnych 64-bitowych plików BigTIFF.

Połączenie z chmurą

Panel połączenia z Bricsys 24/7 znajduje się wewnątrz BricsCAD i zapewnia bezpośredni dostęp do
naszej sieci przechowywania plików i współpracy w chmurze.

Bricsys 24/7 dla BricsCAD

Co to jest

BricsCAD Maintenance?

Pobieraj, przeglądaj i edytuj, z pełnym śledzeniem historii DWG i XREF. Wbudowany panel Bricsys 24/7 zapewnia natychmiastowy dostęp do aktualizacji i gwarantuje, że zawsze masz najnowszą wersję.

Zobacz, kto pracuje nad którym plikiem

Unikaj konfliktu plików przy wczytywaniu / pobieraniu

Zawsze pracuj na ostatniej wersji

Obraz27