BricsCAD Pro - oprogramowanie do rysowania 2D i modelowania 3D - VectorCAD
Al. Jerozolimskie 184B, 02-486 Warszawa

BRICSCAD PRO

Oprogramowanie CAD do rysowania 2D, modelowania 3D i używania aplikacji innych firm

Znajomy CAD

Wykorzystaj to, co już wiesz, dzięki pełnej zgodności
poleceń, skryptów, makr i menu ze standardowym
programem CAD.

Obraz2
Obraz1

Obraz5
Obraz6

BricsCAD Pro jest wysoce kompatybilny
z AutoCAD ® LT 2021

Nie ma potrzeby zmiany drukarek, szablonów, bloków lub układów zestawu arkuszy, aby przejść do BricsCAD – są one w 100% kompatybilne. Nazwy poleceń, aliasy i zmienne systemowe są takie same w BricsCAD i AutoCAD®. BricsCAD jest oparty na natywnym formacie DWG, aby zapewnić najwyższą kompatybilność z innymi użytkownikami CAD we wszystkich branżach.

  • Zgodność z poleceniami
  • Zgodność z menu (.CUI, .CUIX)
  • Kompatybilny z makrami / skryptami
  • Obsługiwane pliki (.PC3, .LIN, .PAT, .DWT, .SSM) są zgodne
  • Oparty na technologii DWG 2018

Procedury Lisp

Procedury Lisp

Możesz uruchamiać procedury LISP opracowane w AutoCAD® i innych aplikacjach CAD oraz rozwijać własne w BricsCAD LISP Advanced Development Environment (BLADE). BricsCAD jest oparty na OpenLISP, z nowoczesnym zarządzaniem pamięcią i doskonałą wydajnością.

Dlaczego warto korzystać z Lipsa?

Procedury Lisp to najłatwiejszy sposób automatyzacji procesów i przepływów pracy, zmiany właściwości elementów, automatyzacji rysowania i relacji XREF, standaryzacji  przepływów pracy podczas drukowania i publikowania itp.

Kod Lisp jest niezależny od platformy.

Obraz10

 

 

 

Korzystaj ze swoich Bloków Dynamicznych AutoCAD® w BricsCAD Lite

Możesz użyć bloków dynamicznych, które utworzyłeś w AutoCAD® bezpośrednio w BricsCAD. Kontroluj stany widoczności oraz rozciągaj, odwracaj i obracaj tak samo, jak w programie AutoCAD®.

Aplikacje zewnętrzne

BricsCAD Runtime eXtension (BRX) API umożliwia programistom najlepszych aplikacji, tworzenie specyficznych dla branży narzędzi i przepływów pracy dla BricsCAD. W Bricsys Application Store oferujemy ponad 400 aplikacji innych firm, aby pomóc użytkownikom wykonywać swoją pracę
łatwiej, szybciej i dokładniej.

Wydajny CAD

BricsCAD oferuje unikalne narzędzia, które pomogą Ci wykonać więcej pracy szybciej. Wiele z nich jest obsługiwanych przez zaawansowane technologie uczenia maszynowego, które przyspieszają zadania, które mogą trwać godziny lub dłużej, przy użyciu standardowych metod ręcznych.

Obraz7

Powerful 3D Direct Modeling

BricsCAD oferuje intuicyjne funkcje modelowania bezpośredniego do edycji geometrii brył i powierzchni. Operacje modelowania bezpośredniego są interaktywne i zmiany w modelu są wyświetlane dynamicznie w miarę poruszania myszą. Możesz używać bezpośrednich operacji modelowania na wszystkich bryłach, niezależnie od tego, czy tworzysz je w BricsCAD, czy importujesz je z innych aplikacji do modelowania.

 PCHAĆ CIĄGNĄĆ

KOPIUJ POWIERZCHNIĘ

WYCIĄGNIĘCIE BRYŁY

POGRUB

FAZUJ I ZAOKRĄGL

Obraz13
Obraz14
Obraz15

Bloki parametryczne: dynamiczne podejście do tworzenia bloków 2D

Wizualizacja chmury punktów

Narzędzia inżynierii lądowej

Bloki parametryczne automatyzują powtarzalne zadania, umożliwiając użytkownikom tworzenie jednego bloku zamiast wielu podobnych, oddzielnych definicji bloków. Możesz tworzyć definicje bloków 2D i 3D przy użyciu tego samego zestawu narzędzi i procesu roboczego, który znasz.

BricsCAD wykorzystuje ulepszoną reprezentację danych, aby przyspieszyć wyświetlanie chmury punktów, wykorzystując połowę miejsca na dysku w porównaniu z plikami źródłowymi chmury punktów. Chmury punktów w formatach .ptx, .pts, .las i .rcp są wstępnie przetwarzane na nasz format .vrm pliku projektu. Proces odbywa się w tle, umożliwiając kontynuowanie pracy podczas buforowania.

BricsCAD oferuje rozszerzone procesy modelowania do tworzenia i edycji powierzchni TIN, skarp i linii trasowania. Do przeglądania i analizowania geometrii programu Civil nie są wymagane dodatkowe aktywatory obiektów.

Szybki i stabilny CAD

CAD powinien działać płynnie, bez względu na to, ile
milionów linii znajduje się w pliku.

2.7x szybszy

Podczas otwierania rysunków dwg
Źródło: CadTempo and BricsCAD Performance

 

 2.8x szybszy

Podczas uruchamiania procedur LISP
Źródło: BricsCAD’s LISP kicks sand in the face of AutoCAD’s

 

Wykorzystaj rzeczywisty potencjał wielordzeniowych procesorów

 

BricsCAD obsługuje wielowątkowe operacje multiprocesorowe, aby przyspieszyć pracę w zakresie ładowania plików, generowania rysunków i renderowania. Aktualnie użytkownicy BricsCAD BIM oraz BricsCAD Mechanical już wykorzystują wielordzeniowe procesory, aby przyspieszyć generowanie arkuszy rysunkowych i aktualizacje w tle, podczas gdy jednocześnie można kontynuować pracę nad modelem BIM lub złożeniem.

Obraz24
Obraz25

Silnik graficzny o wysokiej wydajności

W każdej nowej wersji BricsCAD dążymy do poprawy wydajności wyświetlania. Ciesz się płynnymi operacjami powiększania i przesuwania na rysunkach zawierających setki tysięcy elementów. BricsCAD wykorzystuje system graficzny Redway3D, aby zapewnić doskonałą wydajność wyświetlania grafiki 3D.

Podkłady PDF i BIG TIFF

Używamy trwałej pamięci podręcznej obrazów o wielu rozdzielczościach, która służy do wyświetlania podkładów PDF, umożliwiając superszybkie operacje powiększania i przesuwania. Silnik rastrowy BricsCAD zapewnia doskonałą wydajność przesuwania i powiększania, nawet w przypadku ogromnych 64-bitowych plików BigTIFF.

Połączenie z chmurą

Panel połączenia z Bricsys 24/7 znajduje się wewnątrz BricsCAD i zapewnia bezpośredni dostęp do
naszej sieci przechowywania plików i współpracy w chmurze.

Bricsys 24/7 dla BricsCAD

Co to jest

BricsCAD Maintenance?

Pobieraj, przeglądaj i edytuj, z pełnym śledzeniem historii DWG i XREF. Wbudowany panel Bricsys 24/7 zapewnia natychmiastowy dostęp do aktualizacji i gwarantuje, że zawsze masz najnowszą wersję.

Zobacz, kto pracuje nad którym plikiem

Unikaj konfliktu plików przy wczytywaniu / pobieraniu

Zawsze pracuj na ostatniej wersji

Obraz27